Actieplan 2021 – 2024 | MVI Provincie Zeeland

Zeeuwen kopen met impact

Op 1 oktober 2020 heeft Provincie Zeeland via een webinar de aftrap gegeven om samen met het MVI Platform het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2024 op te stellen.

In het gerealiseerde actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2017-2020 staan thema’s met concrete doelstellingen. Hierbij valt te denken aan het verminderen van CO2-uitstoot, het bijdragen aan de kringloopeconomie en het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstellingen zijn de afgelopen jaren voor meer dan 100% gehaald.

abdij studio

Het webinar is uitgezonden vanuit de studio op de Abdij in Middelburg. 

abdij studio

Online rond de tafel  

Samen aan de slag

Komende maanden worden er rond-het-beeldscherm sessies georganiseerd om te verkennen hoe de duurzame ontwikkelingsdoelen geintegreerd kunnen worden in het inkoopbeleid.  Hierbij worden collega’s betrokken vanuit het beleidsveld maar ook collega’s van gemeenten, het waterschap Scheldestromen, kennisinstellingen en ondernemers.

Begin januari worden de uitkomsten vanuit de studio teruggekoppeld. Het nieuwe actieplan wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2021, nadat het is getoetst door jongeren en studenten. 

 

Achtergrond informatie

SDG impact inkoop

Tafel 1

Tafel 3

Tafel 1

Tafel 2

Tafel 6

Tafel 3

Tafel 5

Tafel 8

Tafel 5

MVI inclusieve samenleving PL

Tafel 6

Tafel 4

Tafel 4

Tafel 7

MVI inclusieve samenleving PL

Tafel 7

Tafel 2

Tafel 8 

Alle tafels

Ook inkopen met impact? Neem contact met ons op

Wil je ook impact maken laat het ons weten. Vul onderstaand formulier in of mail info@mviplatform.nl.  Wij proberen binnen een werkdag contact met je op te nemen.