Actieplan 2021 – 2024 | MVI Provincie Zeeland

Zeeuwen kopen met impact

Op 1 oktober 2020 heeft Provincie Zeeland via een webinar de aftrap gegeven om samen met het MVI Platform het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2024 op te stellen.

In het gerealiseerde actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2017-2020 staan thema’s met concrete doelstellingen. Hierbij valt te denken aan het verminderen van CO2-uitstoot, het bijdragen aan de kringloopeconomie en het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstellingen zijn de afgelopen jaren voor meer dan 100% gehaald.

abdij studio
abdij studio

SDG dialogen

Om inzicht te krijgen van de impact per SDG zijn er 12 rond het beeldscherm sessies georganiseerd tussen 1 oktober en 15 december 2020. Hieraan hebben meer dan 70 personen deelgenomen. Collega’s vanuit het beleidsveld, maar ook collega’s van gemeenten, Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en ondernemers en leveranciers.

De uitkomsten zijn 21 januari 2021 vanuit de studio teruggekoppeld. Het nieuwe actieplan wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2021, nadat het is getoetst door jongeren en studenten. Het verslag van de dialogen is in te zien door op onderstaande knop te klikken.  

 

Achtergrond informatie

SDG impact inkoop

Tafel 1

Tafel 3

Tafel 1

Tafel 2

Tafel 6

Tafel 3

Tafel 5

Tafel 8

Tafel 5

MVI inclusieve samenleving PL

Tafel 6

Tafel 4

Tafel 4

Tafel 7

MVI inclusieve samenleving PL

Tafel 7

Tafel 2

Tafel 8 

Alle tafels

Pin It on Pinterest

Share This