Effectmonitoring 2023

%

CO2 reductie in 2030

Vanaf 2023 gaan we voor meten hoeveel CO2 vermeden wordt door de opdrachtnemer.  In onderstaande dashboard gaan we bijhouden hoeveel wordt vermeden op basis van het aanbod. Aan het einde van het jaar stellen we het reductie percentage vast op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde hoeveelheid.

%

Primair materiaal reductie in 2030

Vanaf 2023 gaan we voor meervoudige onderhandse en openbare aanbestedingen meten hoeveel primair materiaal er vermeden wordt in het aanbod van de opdrachtnemer.  Aan het einde van het jaar stellen we het reductie percentage vast op basis van de gerealiseerde hoeveelheid.

kg vermeden CO2 emissies

1 jan – 30 juni 2023:

Groengas en windenergie Abdij

Vergroening wagenpark

kg vermeden primair materiaal

kg vermeden NOx

De SDG dialogen die we hebben gehouden met meer dan 70 stakeholders hebben hele concrete input geleverd om impact te maken. Daarom hebben we besloten dit jaarlijks te herhalen. Deze dialogen inspireren en verbinden.

Martin Scherpenisse

Strategisch inkoper, Provincie Zeeland

Showcase projecten 2021 – 2022

Benieuwd naar onze resultaten 2017 – 2020?

Pin It on Pinterest

Share This