effectmeting 2023

Voor 2023 zijn negen inkoopcontracten geselecteerd. De spend van deze pilots is 12% (€ 8,4 mln) van de totale beïnvloedbare inkoop over 2023. 

Voor deze projecten is op basis van de beschikbare informatie in de contracten berekend dat er 3 miljoen kg CO2 emissies vermeden  en 12 miljoen kg primaire materialen vermeden zijn. Dit is 68% CO2 reductie (doel 2030: 55%) en 59% minder primaire materialen verbruik (doel 2030: 50%). Wij danken onze leveranciers voor het realiseren van onze doelstelling.

De vermeden CO2 emissies zijn berekend door het verschil met de nationale referentie waarde te bereken. Voor vermeden primaire materialen zijn de hoeveelheid snel hernieuwbare en hergebruikte grondstoffen en materialen opgeteld per project. De percentages zijn berekend door het totaal vermeden/totaal verbruik te delen voor deze negen projecten.

sdg 13 inkoop

%

CO2 vermeden in 2023

kg vermeden CO2 door hernieuwbare energie en hergebruik grondstoffen

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt daarom vragen we opdrachtnemers en leveranciers actief bij te dragen aan het beperken van de CO2 uitstoot. Het doel is om in 2030 tenminste 55% te reduceren.

sdg 12 levensduurverlening

%

primaire materialen vermeden in 2023

kg hergebruikte en hernieuwbare grondstoffen

Het tempo waarop we grondstoffen verbruiken gaat sneller dan de aarde kan aanvullen. Het doel is om in 2030 tenminste 50% minder primaire grondstoffen te verbruiken

 

De SDG dialogen die we hebben gehouden met meer dan 70 stakeholders hebben hele concrete input geleverd om impact te maken. Daarom hebben we besloten dit jaarlijks te herhalen. Deze dialogen inspireren en verbinden.

Martin Scherpenisse

Strategisch inkoper, Provincie Zeeland

Showcase projecten 2021 – 2023

Benieuwd naar onze resultaten 2017 – 2020?

Pin It on Pinterest

Share This