Vermeden primaire materialen

De Nederlandse overheid heeft de ambitie geformuleerd om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben bereikt. In 2030 willen overheden de helft minder primaire grondstoffen inkopen voor infrawerken zelfs 100%.

Primaire grondstoffen zijn niet hernieuwbare grondsdtoffen die nog niet eerder gebruikt zijn. Onderzoek laat zien dat het halveringsdoel niet volledig kan worden behaald met het gebruik van meer secundiar materiaal. Er zijn acties nodig zoals effecienter materiaal gebruik, levensduurverlening van bestaande producten of onderdelen en gebruik van hernieuwbare materialen. Op nummer 1 van de circulaire ladder staat het afzien van producten of intensiever gebruik door ze te delen met andere gebruikers.

Per product geef je het totaal gewicht aan in kg. Indien er voor het product primaire materialen vermeden zijn kun je dit invullen door het aantal kg en de relevante R strategie te selecteren. De vermeden kg en het % wordt daarna automatisch berekend.

Toelichting R ladder:
R1 zijn niet gekochte producten of nieuwe producten om dat een dubbelfunctie is gegeven aan een ander product (narrow the loop)
R2 minder materiaal door slimmer ontwerp (narrow he loop)
R3 direct hergebruik van materialen (narrow the loop)
R4 levensduurverlening van bestaande materialen door deze te repareren, vervangen van onderdelen van andere apparaten (slow the loop)
R5 gebruik van gerecycled materiaal dat een fysieke of chemische bewerking heeft ondergaan (close the loop)
Gebruik van hernieuwbaar materiaal dit zijn grondstoffen van biologische oorsprong, waarvan de voorraad even snel kan worden hernieuwd als de verbruiksfase.

Naam
Naam
voornaam
Achternaam
Zijn er lokale materialen gebruikt? Lokale materialen zijn geproduceerd of vrijgekomen materialen binnen een straal van 100 km
Is het materiaal ontworpen voor een tweede levensduur als het vrijkomt?

Pin It on Pinterest

Share This