Biobased Producten | SDG 8, 9, 12, 13, 15

N62 Tractaatweg

In 2017 heeft Provincie Zeeland besloten de N62 ‘Tractaatweg’ (100 km/u) in Zeeuws-Vlaanderen van 1 baan naar 2 banen uit te breiden in beide richtingen. Inclusief de bouw van vier nieuwe viaducten.

De N62 is een belangrijke verbindingsweg tussen de zeehavens en het industriegebied van Gent (België) met Terneuzen en Vlissingen (Nederland).

Doel van de verbreding was de doorstroming en de veiligheid van de weg te verbeteren.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: Boskalis

Periode: De opdracht is gegund in februari 2017 en opgeleverd op 28 oktober 2018. De officiële opening heeft plaatsgevonden op 8 februari 2019.

Leveranciers bio-based producten:
Natural Plastics: Eco-keepers, Boomankers
F&T/Phormium: Duracover, Geotextiel
Rodenburg: GS PRO Grass Plates Bio
Millvision: Biobased schrikhekken

De Tractaatweg draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

positieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op de NPR-CEN/TR 16208 voor bio-based producten. Voor herbruikbaarheid is de formule uit de Cradle to Cradle Product Standaard v3.0 gebruikt.

Indicator 1

Het percentage biobased grondstoffen in het product ten opzichte van de totale massa.

Biobased grondstoffen zijn afkomstig zijn uit biomassa (de biodegradeerbare fractie van landbouw, bosbouw, aqua cultuur, afvalstoffen uit de industrie en huishoudelijk afval).

Indicator 2

Verbeterde functionaliteit of technische prestaties door toepassing biobased grondstoffen. 

Bijvoorbeeld: gaat langer mee, geen emissie van gevaarlijke stoffen, geen afval, verbetert de luchkwaliteit, minder onderhoud etc.

Indicator 3

Inzicht in de CO2 emissies tijdens de gehele levensduur.

Breng de CO2 emissies inbeeld voor alle fases van de levensduur van het product: grondstof, bewerking, transport, gebruik en afval.

ISO14040/14044, EPD of MPRI blad

Indicator 4

Herbruikbaarheid

(A) % herbruikbaar of composteerbaar aan het einde van de levensduur

(B) % hergebruikte grondstof of hernieuwbare grondstoffen in het product

Formule: (2A + B) /3  x 100

.

De uitvraag

Het gebruik van biobased-producten was een knock-out eis. In deze aanbesteding zijn twee biobased-producten voorgeschreven. Daarnaast moesten de aanbieders kiezen uit een drietal pakketten en een pilot om innovatieve biobased-producten toe te passen. 

Het aanbod

De winnende aanbieder heeft naast de voorgeschreven

  • bio-based geotextile
  • en biobased boomankers
    gekozen voor
  • biobased roosters langs de weg
  • en een pilot om biobased schrikhekken te ontwikkelen.

8 Eco Keepers

250 m2 Geo Textiel

1000 m2 PRO Grass Plates bio

48 biobased schrikhekken

“Voor de Tractaatweg hebben we gekozen om de toepassing van  biobased producten van een nice to have naar een must have eis uit te vragen. Tijdens de marktdialoog kwamen de aanbieders met innovatieve voorstellen. De aanbieders wilden graag een positieve bijdrage leveren aan onze beleidsdoelstelling om de biobased economie te laten groeien in Zeeland”

Martin Scherpenisse

Strategisch Inkoper, Provincie Zeeland

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This