Actieplan 2020 – 2023 | Dashboard 2022

maatschappelijk verantwoord inkopen

Provincie Limburg stelt zich tot doel om zoveel mogelijk Maatschappelijk Verantwoord in te kopen op een professionele, integere, betrouwbare, transparante en uniforme wijze.

In het aanbestedings- en inkoopbeleid spelen 3 belangrijke thema’s: het regionale bedrijfsleven (economie), SROI (mens) en duurzaamheid (planeet).

Doel is om de Limburgse innoverende en concurrerende economie te versterken, en bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Provincie Limburg heeft het Manifest MVI ondertekend en een actieplan opgesteld.  

MVI is een krachtig instrument om de beleidsdoelen van Provincie Limburg te vertalen naar de eigen aanbestedingen: ‘Practise what you preach’.  In 2020 is door Provinciale Staten het Beleidskader Circulaire Economie 2.0 vastgesteld. In het beleidskader is circulair inkopen een belangrijk speerpunt. 

Monika Portener Dawidczyk

Senior Jurist, Provincie Limburg

Resultaat 2022

Duurzame groei regionale economie

Met aanbestedingen zoveel mogelijk bijdragen aan het creëren en behouden van de werkgelegenheid in Limburg.

Inclusieve samenleving opbouwen

Deel van het aanbestedingsbedrag besteden voor banen, stages en leerwerkplekken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulair vormgegeven economie stimuleren

Via aanbestedingen de transitie naar een circulaire economie in Limburg versnellen en bijdragen aan de lokale klimaatopgave.

%

% actief uitgenodigd

Het regionaal bedrijfsleven wordt bij meervoudig onderhandse aanbestedingen waar mogelijk actief uitgenodigd.

2022: 52 aanbestedingen

%

% projecten SROI

Alle kansrijke inkoopopdrachten > €100.000 als eis voor opdrachtnemer

2022:  5 projecten

%

circulaire pilots

Projecten waarin Provincie Limburg pilots heeft om de kringloop te sluiten (via samenwerken, contract, materialen, markt oplossingen etc).

2022: 7 pilots (doel 3/jaar)

Circulaire projecten 2022 (niveau 3)

Bij niveau 3 projecten is Provincie Limburg launching customer voor innovaties voor systeemverandering. Dit kunnen nieuwe materialen zijn maar ook nieuwe contractvormen en samenwerkingen. 

Asfalt onderhoud

Bushalte op orde

triple-T trolley

Roerbrug N293

Glasbewassing

Groen voorziening

 catering

Plan van aanpak Duurzaam Circulair Grond-, Weg en Waterbouw

Provincie Limburg heeft zich als doel gesteld in 2030 50% CO2 te reduceren en 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. In 2022 hebben we een plan van aanpak opgesteld om binnen de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) met verschillende actielijnen te onderzoeken in hoeverre deze doelen te bereiken zijn.

Kort samengevat bepalen we eerst waar we nu staan (nulmeting) en bepalen we van verschillende maatregelen wat ze kosten en in hoeverre ze CO2 reduceren en minder primaire grondstoffen gebruiken. Daarnaast zullen we kennis ophalen en delen met onze netwerken, de interne en externe communicatie verbeteren. Met de verkregen informatie ontwikkelen we vervolgens scenario’s die inzicht geven in de mate van het behalen van de doelen van 2030.

Pin It on Pinterest

Share This