Actieplan 2020 – 2023 | Dashboard 2022

maatschappelijk verantwoord inkopen

Provincie Limburg stelt zich tot doel om zoveel mogelijk Maatschappelijk Verantwoord in te kopen op een professionele, integere, betrouwbare, transparante en uniforme wijze.

In het aanbestedings- en inkoopbeleid spelen 3 belangrijke thema’s: het regionale bedrijfsleven (economie), SROI (mens) en duurzaamheid (planeet).

Doel is om de Limburgse innoverende en concurrerende economie te versterken, en bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Provincie Limburg heeft het Manifest MVI ondertekend en een actieplan opgesteld.  

MVI is een krachtig instrument om de beleidsdoelen van Provincie Limburg te vertalen naar de eigen aanbestedingen: ‘Practise what you preach’.  In 2020 is door Provinciale Staten het Beleidskader Circulaire Economie 2.0 vastgesteld. In het beleidskader is circulair inkopen een belangrijk speerpunt. 

Monika Portener Dawidczyk

Senior Jurist, Provincie Limburg

Resultaat 2022

Duurzame groei regionale economie

Met aanbestedingen zoveel mogelijk bijdragen aan het creëren en behouden van de werkgelegenheid in Limburg.

Inclusieve samenleving opbouwen

Deel van het aanbestedingsbedrag besteden voor banen, stages en leerwerkplekken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulair vormgegeven economie stimuleren

Via aanbestedingen de transitie naar een circulaire economie in Limburg versnellen en bijdragen aan de lokale klimaatopgave.

%

% actief uitgenodigd

Het regionaal bedrijfsleven wordt bij meervoudig onderhandse aanbestedingen waar mogelijk actief uitgenodigd.

2022: 24 aanbestedingen

%

% projecten SROI

Alle kansrijke inkoopopdrachten > €100.000 als eis voor opdrachtnemer

2022: 5 projecten

%

circulaire pilots

Projecten waarin Provincie Limburg pilots heeft om de kringloop te sluiten (via samenwerken, contract, materialen, markt oplossingen etc).

2022: 7 pilots (doel 3/jaar)

Circulaire projecten 2022 (niveau 3)

Bij niveau 3 projecten is Provincie Limburg launching customer voor innovaties voor systeemverandering. Dit kunnen nieuwe materialen zijn maar ook nieuwe contractvormen en samenwerkingen. 

N280 Horn:

koudplast markering

triple-T trolley

Roerbrug N293

 N271 Plasmolen Mook:

5 circulaire opties en gerecycled beton

Asfalt onderhoud:

50% reductie brandstoffen

Glasbewassing

Bushalte op orde:

300 bushokjes vermarkten

 catering

Circulaire projecten 2022 (niveau 2)

Bij niveau 2 projecten wil Provincie Limburg inzicht in de ladder van circulariteit voor een product. Om de transitie te kunnen maken naar een volledig circulaire economie is het van belang dat we meer inzicht krijgen in de mate van circulariteit van werken en producten.

Circulaire projecten 2022 (niveau 1)

Bij niveau 1 projecten wil Provincie Limburg inzicht in de wijze waarop efficiency van grondstoffen en energie is geborgd op het project en/of bij de organisatie. Met een gecertificeerd milieuzorgsysteem of energieprestatieladder kan een leverancier aantoonbaar maken dat ze werken naar het continue verminderen van het verlies aan grondstoffen door emissies naar lucht, water, bodem.

Pin It on Pinterest

Share This