Projecten

Deze organisaties maken de Positieve Impact van hun projecten meetbaar en zichtbaar. Dit hebben ze gedaan door diverse producten te laten valideren door specialisten van ons MVI Platform op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals.

veersteiger

In 2019 heeft de gemeente Goes besloten de veersteiger voor het fiets- en voetveer in Wolphaartsdijk te vernieuwen.

Voro deze uitvraag is gekozen om herbruikbaarheid nu en in de toekomst mee tenemen. De gemeente heeft de bestaande steiger vooraf constructief laten beoordelen voor hergebruik.

Dit is de eerste steiger met een materiaal paspoort.

Opdrachtgever

De uitvraag > Het gebruik van gezonde conserveringsmiddelen en duurzaamhout was een knock-out eis. Waardebehoud van materialen (nu en in de toekomst) was een gunningscriterium. 

N62 Tractaatweg

In 2017 heeft Provincie Zeeland besloten de N62 ‘Tractaatweg’ (100 km/u) in Zeeuws-Vlaanderen van 1 baan naar 2 banen uit te breiden in beide richtingen. Inclusief de bouw van vier nieuwe viaducten.

De N62 is een belangrijke verbindingsweg tussen de zeehavens en het industriegebied van Gent (België) met Terneuzen en Vlissingen (Nederland).

Doel van de verbreding was de doorstroming en de veiligheid van de weg te verbeteren.

Opdrachtgever

De uitvraag > Het gebruik van biobased-producten was een knock-out eis. In deze aanbesteding zijn twee biobased-producten beschreven. De aanbieders konden kiezen uit een drietal pakketten en een pilot om innovatieve biobased-producten toe te passen. 

meubilair abdijcomplex

In 2018 heeft Provincie Zeeland een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van los meubilair voor het Abdijcomplex, te Middelburg.

De levering bevat bureau’s, bureaustoelen, vergadertafels en -stoelen, lounge werkplekken, kasten en zitjes.

Bij de inrichting van het gebouw is gekozen voor een flexibel kantoorconcept dat uitnodigt tot  samenwerken en elkaar ontmoeten, met als doel het opgavengestuurd werken stimuleren en ondersteunen. 

Opdrachtgever

De uitvraag > In het gunningscriterium is gekozen voor waardebehoud van materialen. door oneindig hergebruik in het ontwerp concreet te maken voor twee producten, een vast bedrag voor terugname op te nemenen refurbishment van het huidige meubilair concreet te maken. 

Rotonde N253

In 2019 heeft Provincie Zeeland besloten tot de aanlegvan een rotonde in de N253 ter hoogte van Sint Anna Ter Muiden.

De N253 is een belangrijke ontsluitingsweg voor (toeristische) bezoekers van Sluis en het vrachtverkeer op de route Terneuzen – Zeebrugge.

Doel van de rotonde is het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming. 

Opdrachtgever

De uitvraag > In het gunningscriterium is gekozen voor het toepassen van de Milieukosten Indicator om de milieu impact door te rekenen, toepassing van biobased materialen, inpassing in de natuurlijke omgeving en het beperken van de overlast tijdesn de bouw. 

locale Papier kringloop

In 2018 heeft Provincie Zeeland besloten om samen met WEPA Nederland de leverancier van hygiene papier een pilot te starten.

Doel van de pilot is om papieren handdoekjes, die gebruikt worden in de sanitaire ruimtes, in te zamelen om te gebruiken als grondstof voor toiletpapier voor Provincie Zeeland. 

Opdrachtgever

Future Lab by Satino was op zoek naar partners voor het ontwikkelen van nieuwe kringlopen naast de papier inzamelen voor hygiene papier wordt getest of hygiene doekjes als grondstof kunnen dienen. 

Ook inkopen met impact? Neem contact met ons op

Wil je ook impact maken laat het ons weten. Vul onderstaand formulier in of mail info@mviplatform.nl.  Wij proberen binnen een werkdag contact met je op te nemen.