slimme deelautos

SDG 7, 9, 11, 12, 13 lees de resultaten van deze studie super Slim laadplein en Slimme deelauto’s Provincie Zeeland heeft een opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek en plan van aanpak voor een Super Slim laadplein met slimme elektrische deelauto’s in...

Flexibele arbeidskrachten

Milieu | SDG 13, 17 Flexibele arbeidskrachten  Speerpunt bij de aanbesteding Flexibele arbeidskrachten was reductie van broeikasgassen zoals CO2 als gevolg van woon-werk verkeer. Doel het verlagen van de CO2 voetafdruk van Provincie Zeeland. CO2 emissies ontstaan door...

Pin It on Pinterest