Circulair | SDG 3, 7, 9, 11

Verlichting N273

De Provincie Limburg heeft het leveren en aanbrengen van belichting N273 kom Baarlo apart op de markt gezet.

De Circulaire elementen in deze aanbesteding zijn verwerkt in minimum eisen:

  • Dimbare LED armaturen om het principe refuse van de 6R strategie toe te passen (geen licht gebruiken als het niet nodig is).
  • Beperken lichthinder in het verlichtingsplan aan de hand van de Richtlijn Lichthinder 2020 van de NSVV.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer:

Inkoop groep: GWW

Periode: De opdracht is gegund in 2021

Werkzaamheden: leveren en aanbrengen verlichting

Producten:
37 Dimbare LED verlichting

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

Kunstmatige verlichting kan 4 soorten negatieve effecten veroorzaken: verstoring voor natuur, hinder voor mens en verkeer en horizonvervuiling. Met dimbare LED verlichting beperken we dit door alleen te verlichten als het nodig is.

De energie nodig voor de verlichting is afkomstig van hernieuwebare energie. Provincie Limburg heeft samen met de andere Provincies een contract gesloten om zeker te stellen dat de energie afkomstig is uit hernieuwebronnen in Nederland.

Door alleen te verlichten op momenten dat het nodig is, wordt energie op maat geleverd (ipv 4100 uren per jaar naar 2920).

Dit levert op termijn niet alleen een kostenbesparing, ook het energieverbruik wordt gereduceerd. 

De R ladder met strategieen voor een meer circulaire economie heeft als tweede niveau Refuse. Deze strategie gaat o.a. over het efficienter maken van het gebruik van producten tijdens gebruik. Het gebruik op maat is R2. 

Pin It on Pinterest

Share This