SDG 9, 11, 12, 13, 15

Veldstation Grenspark Groot-Saeftinghe

Provincie Zeeland heeft een opdracht gegeven voor de bouw van het Veldstation als vervanging van het Zomerhuis van Het Zeeuwse Landschap dat vorig jaar is gesloopt. Het is de uitvalsbasis voor vogelringers en hier doen experts onderzoek en monitoring. Dit is van belang voor het in kaart brengen en behouden van de biodiversiteit in Saeftinghe en de internationale kennis over de waarde van het getijdengebied, schorvorming en trekvogels.

Daarnaast past het Veldstation in het Grenspark Groot-Saeftinghe. Een grensoverschrijdend project, waarin samen met betrokkenen, de streekholders, meerwaarde voor de streek en de natuur wordt gecreëerd.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: Van Hese Infra B.V.

Periode: De opdracht is gegund op 7 juli 2020. De oplevering was juli 2023.

Werkzaamheden: volwaardig bouwteam-lid mee te denken over bouwkwaliteit, levensduur, duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit in het ontwerp en uiteindelijk ook de bouw.

Type aanbesteding: Meervoudige onderhandse aanbesteding gebaseerd op de Best Value methodiek met als basis het voorlopig ontwerp.

dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

 9.4

Een innovatieve slimme installatie voor opwekking en gebruik van energie en water afstemd op de gebruikers.  Door zuivering van het afvalwater en een all-Electric installatie aangevuld met zonnepanelen en energieopslag.

11.4 

Samen
met streekholders wordt meerwaarde voor de streek en de natuur gecreëerd via de opgezette onthaalstructuur voor natuurbeleving,
kunst, natuur- en erfgoededucatie, verblijf en gastronomie.

12.2

In het materiaalgebruik is zo veel mogelijk
gebruik gemaakt van lokaal, biobased of hergebruikt materiaal. De binnenwanden zijn van lokale populieren.

13.3

Zo is de zuidgevel een grote kas, die fungeert als
klimaatgevel voor de achterliggende verblijfsruimtes. Het sedum dak zorgt voor isolatie en werkt goed tegen hitte stress omdat het vastgehouden water dan verdampt.

15a

De ‘natuurgevels’ bevatten lokaal materiaal  en bieden plaats aan insecten, planten en andere organismen. Het dak heeft een zeer flauwe helling, zodat het met de lokale sedum, kan dienen als
veilige broedplek voor vogels.

Ontwerp

De positionering van het Veldstation is op het gasplateau aan het eind van de leidingendam die tussen het Verdronken Land van Saeftinghe en het Sieperdaschor is gelegen. Hij komt half op het land en half in de stortstenen oever waardoor hij over het land van Saeftinghe heen kijkt. Het Veldstation Saeftinghe komt in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland: Het Verdronken Land van Saeftinghe. Dit betekent dat ook het station zelf deel gaat uitmaken van die natuur en daar ook een rol in kan vervullen. Het gebouw moet een natuurinclusief gebouw worden dat ook plaats geeft aan allerlei levensvormen naast de mens. Zo worden de gevels zogenaamde ‘natuurgevels’. Gevels die lokaal materiaal bevatten en plaats bieden aan insecten, planten en andere organismen. Het dak heeft een zeer flauwe helling, zodat het met de lokale sedum, kan dienen als veilige broedplek voor vogels. Ook andere duurzame thema’s zijn van belang. Zo is de zuidgevel een grote kas, die fungeert als klimaatgevel voor de achterliggende verblijfsruimtes. Ook het materiaalgebruik is zo veel mogelijk biobased (hout) en eventueel kan waar mogelijk hergebruikt hout of ander materiaal gebruikt worden. Niet alleen de constructieve materialen, ook de andere materialen zoals isolatie en binnenwanden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokaal, biobased of hergebruikt materiaal. De installatie zal een All-Electric installatie zijn mogelijk aangevuld met zonnepanelen en energieopslag. Een installatie die afgestemd is op het gebouw en zijn gebruikers.

circulair veldstation
bijenhotel

% hergebruikt hardhout

kg hergebruikt hardhout

kg opgeslagen CO2/hergebruikt hout

Wij maken positieve impact doe jij ook mee?

“Een iconisch gebouw voor het gebied realiseren, dat de toon zet en de kwaliteit bepaalt van toekomstige ontwikkelingen in het gebied.”

Richard Rozemeijer, projectleider bij Provincie Zeeland

“Doordat de uitvraag echt op kwaliteit gedaan werd, kunnen we dit gebouw maken. Het is echt bijzonder om in zo’n samenwerking te zitten waar de ruimte is voor deze manier van werken. En naast kwaliteit levert dat ook nog eens extra duurzaamheid op!”

Martin van Overveld, architect bij RO&AD architecten

“Het Veldstation is een exclusieve plek waar haven, natuur en (voormalige) landbouw samenkomen voor toekomstig natuur en klimaat ambassadeurs om verhalen te vertellen en onderzoek te verrichten.“

Jan Joris Midavaine, senior projectmanager bij Stichting Het Zeeuwse Landschap

Het gebouw komt deels op de wal te staan en rust met de andere helft op dertien meter lange palen. Al het tropisch harthout zijn hergebruikte palen, een derde is afkomstig uit de binnenhaven van Vlissingen. Mooi om dit prachtige materiaal een tweede leven te kunnen geven.

Ronald van Hese, directeur bij Van Hese Infra B.V.

“Door het bouwteam en de architect is het definitief ontwerp gemaakt op basis van het voorlopig ontwerp in de uitvraag.”

Kim Barentsen, inkoopadviseur bij Provincie Zeeland

lokaal hergebruik hout
bijenhotels
natuur gebouw

Pin It on Pinterest

Share This