SDG 5, 10, 16

Speedboot 

Binnen het project Speedboot werkt gemeente Heerlen aan bewustwording van bejegening binnen de organisatie. 

Iedereen, ongeacht wie je bent, wat je gelooft, je geaardheid, je beperking, als mens ben je welkom. Centraal staat het creëren van een veilige werkomgeving. Doel van dit project is dat Heerlen een afspiegeling is van de samenleving. De gemeente werkt ook aan een inclusief beleid op het gebied van werving- en selectie, openbare ruimtes én evenementen.

Over dit project

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Initiatiefnemers: Alle ambtenaren

Project: Speedboot

Periode: permanent

Parnters: voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen met ervaringsdeskundigen binnen en buiten onze organisatie. 

Dit project draagt bij  aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

sdg 5 inkoop

5.1 & 5.2 & 5.5  

Ongeacht wie je bent, je bent welkom om hier te werken.  De verhouding man – vrouw – geeft dit weer. Een gezond beleid  zorgt voor de bevordering van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus. 
 
 

MVI inclusieve samenleving PL

10.2, 10.3, 10.4. 

Mensen met een beperking dienen ook de mogelijkheid te hebben om binnen onze organisatie te werken. 
P&O beleid wordt geactualiseerd zodat het solliciteren ook op een laagdrempelige manier mogelijk is en ook iedereen gelijke kansen heeft om te solliciteren. 

sdg 16 inkoop

6.3 & 16.7

Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen. Medewerkers hebben een veilige omgeving wanneer ze zaken willen bespreken bijvoorbeeld over integriteit, corruptie, intimidatie.  

Andere projecten in Heerlen

 

Pin It on Pinterest

Share This