SDG 7, 9, 11, 12, 13

super Slim laadplein en Slimme deelauto’s

Provincie Zeeland heeft een opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek en plan van aanpak voor een Super Slim laadplein met slimme elektrische deelauto’s in Vlissingen.

Op de huidige parkeerplaats, naast het station in Vlissingen, is het idee ontstaan om een Super Slim laadplein met elektrische deelauto’s te realiseren. De benodigde energie voor dit plein wordt duurzaam opgewekt en het toekomstige laadplein wordt overdekt met zonnepanelen. Ook wordt nagedacht over manieren om energie op te slaan en eventueel te gebruiken voor andere doeleinden. De studie bevat  een basisopzet die geschikt is voor toepassing op de andere kustparkeerplaatsen in Zeeland. 

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland & Gemeente Vlissingen

Opdrachtnemer: Over Morgen B.V.

Periode: De opdracht is gegund op 1 november 2021. De oplevering is 15 december 2021.

Werkzaamheden: Haalbaarheid van de meest optimale oplossing voor de korte en middellange termijn (herontwikkeling Stationsgebied Vlissingen in begin 2023).

Type aanbesteding: Meervoudige onderhandse aanbesteding.

Dit project is onderdeel van: Wind in de Zeilen (compensatiepakket).

dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

 7.2

Het Super Slimme laadplein zal zelf een deel van de energie opwekken. Hiermee wordt het aandeel van hernieuwbare energie in de mix vergroot. 

 9.4 

Door het ontwikkelen van een blauwdruk voor een haalbaar Super Slim laadplein voor deelauto’s kan dit concept opgeschaald worden naar andere locaties in Zeeland. 

11.6

Elektrisch vervoer stoot in tegenstelling tot voertuigen op fossiele brandstof geen NOx uit. Hierdoor wordt bijgedragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit.

12.2

Auto’s delen zorgt ervoor dat er minder auto’s nodig zijn. Dit verminderd materiaalgebruik en betekent eveneens dat er minder broeikasgassen uitgestoten worden. 

13.3

Met het aanbieden van CO2 vrij vervoer op een zichtbare locatie bij het NS station en de veerboot kunnen bewoners, forenzen en toeristen kennis maken met duurzaam transport.

De opdracht

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Onderzoek naar een Slim Laadplein met minimaal 50 laadpunten,  schaalbaar naar 100 of 200 laadpunten;
2. Lokale opwek van duurzame energie op de overkapping;
3. Slim laden (loadbalancing, peakshaving en bidirectioneel laden);
4. Lokale energieopslag met batterijen, op en ontladen van bidirectionale elektrische (deel)auto’s;
5. Opladen van elektrische deelscooters en deel e-bikes;
6. Doorkijk naar het opladen van OV bussen, Westerschelde Ferry en autonome pont;
7. Overzicht van subsidiemogelijkheden voor realisatie van laadplein;
8. Inzicht in mogelijke (consortium) partners voor realisatie van Super Slim laadplein.

greenport brouwershaven

kWh per jaar

auto kilometers

kg vermeden CO2 WTW

  1. Slim laadplein

Het onderzoek voor het slim laadplein spits zich hier toe op het gelijktijdig laden van minimaal 50 elektrisch auto’s tegen de laagste kosten per kWh en moet de beste mogelijkheden bieden om gemakkelijk op te schalen naar 100, 150 of 200 laadpunten in de nabije toekomst. Belangrijk is om ook het maximale uit de netwerkaansluiting te halen en de optimale balans te zoeken tussen de wens van de elektrisch rijder (laadsnelheid), de netaansluiting en het aantal laadpunten. Daarnaast is onderzoek naar flexibiliteit door het jaar heen onderdeel van de opdracht. Zijn er mogelijkheden om op en af te schalen in en buiten het toeristische seizoen?

2. Lokale opwek zonne-energie

Het voornemen is om de parkeerplaats met de laadpunten te overkappen met zonnepanelen om zo direct de zonnestroom voor de mobiliteitsbehoefte lokaal te “oogsten” en in te zetten. De vraag is welke business case hiervoor al beschikbaar is en welke partijen bereid zijn hierin te investeren. We leren van de lokale opwek, zeker samen met de inzet van een stationaire batterij, slim en bidirectioneel laden. Later kan gezamenlijk met andere kustgemeenten deze opzet ook voor kustparkeerplaatsen in de markt gezet worden.

3. Slim en bidirectioneel laden Elektrische deelauto’s

Door de inzet van bidirectioneel ready elektrische deelauto’s kunnen we het energiesysteem verder optimaliseren en de opgewekte energie optimaal verdelen over de te laden elektrische auto’s. Ook kan er bij minder aanbod en piekprijzen op de energiemarkt stroom worden terug geleverd aan het net of andere stroom vraag opgevangen worden. Door de groei van het aantal deelauto’s in Zeeland kunnen deze voertuigen samen voor betere balans op het net zorgen omdat ze bij pieken en dalen in het elektriciteitsaanbod kunnen worden ingezet.

4. Lokale stationaire batterij

Door het inzetten van een stationaire batterij kunnen we het energiesysteem verder optimaliseren als bijvoorbeeld alle auto’s in gebruik zijn en er toch veel zonne-energie wordt opgewekt, of als alle auto’s tegelijkertijd een grote stroomvraag hebben en de netaansluiting niet toereikend is kan deze piek opgevangen worden met de batterij. Ook kan deze dienst doen als noodstroomvoorziening voor het hele Stationsgebied in geval van stroomstoring en zo de vitale onderdelen gewoon door laten draaien.

5. Opladen elektrische deelscooter en e-bikes

Ook de laadinfra voor de elektrische deel scooters en deel e-bikes wordt gekoppeld aan het Super Slim laadplein zodat deze ook op zonne-energie door Vlissingen rijden.

6. Doorkijk opladen OV bussen, Westerschelde Ferry en autonome pont.

Vanaf 2025 zijn alle nieuwe openbaar vervoer bussen in de Zeeuwse concessie elektrisch. Deze kan onderdeel worden van het energiesysteem. Ook oplaadvoorzieningen voor taxi’s, schepen en andere toekomstige mobiliteitsoplossingen kunnen worden gekoppeld. Als de Westerschelde Ferry elektrisch gaat varen zal er een hoog vermogen lader in de veerhaven moeten worden aangesloten die onderdeel kan worden van het totale energiesysteem van het Stationsgebied.

“In Zeeland wordt de behoefte naar laadpleinen met de groei van het aantal elektrische auto’s steeds groter met een verhoogde intensiteit in het toeristische seizoen. Het idee is om er elektriciteit op te wekken, te gebruiken en op te slaan.”

Ron de Bruijn

Programma coördinator Living Lab Smart Mobility, Provincie Zeeland

“Op de plek met de meeste zonuren van Nederland is er een enorme potentie om energie duurzaam op te wekken. De bezoeker van Vlissingen kan straks misschien wel in het Stationsgebied zijn elektrische voertuig duurzaam opladen of gebruik maken van het aanbod van deelmobiliteit.”

Nienke Dekkers-Bijlsma

Projectmanager, AddVision projectontwikkeling

“Mooi om middels deze aanbesteding bij te mogen dragen aan kennisdeling door de haalbaarheidsstudie die op meer plaatsen ingezet kan worden!”

Kim Barentsen

Inkoopadviseur, Provincie Zeeland

Aan de slag met solar carports

Vanaf 18 oktober 2021 is de gratis online tool ‘Park the Sun’ beschikbaar. Hierin kunnen gemeenten, bedrijven en particulieren die een parkeerterrein bezitten, zien of dat terrein geschikt is voor het opwekken van energie met een zonneoverkapping (solar carport).

Wij maken positieve impact doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This