Duurzaam inclusief event

Turn it Around! Dit is het centrale thema van de vijfde editie van de SDG Action Day in het KIT in Amsterdam. Wij zijn de generatie die een einde gaat maken aan de klimaatcrisis. Die armoede, honger, racisme, seksisme en oorlog de wereld uit helpt. Wij staan op het kantelpunt!

Voor dit event heeft SDG Nederland voor het eerst de veranderkracht van geld ingezet. O.a. door te kiezen voor producten met een lage CO2 footprint, samenwerking met lokale partijen tegen voedselverspilling en toegankelijk voor iedereen.

Het SDG inkoopkompas heeft inzicht gegeven in kansen en risico’s op impact bij de menukeuze, geschenken en materialen. Hieronder is per SDG de afweging en impact zichtbaar gemaakt. Deel dit zodat we samen veranderkracht kunnen inzetten.

Over dit project

Opdrachtgever: SDG Nederland

Opdrachtnemer: KIT, Studio Blauw

Periode: Het event is op 27 september 2022.

Werkzaamheden: verzorgen van de catering, materiaal, geluidsinstallatie en inrichting van de zalen.

Type aanbesteding: onderhandse aanbesteding

Call to action: voeg jouw ideeën toe zodat we volgend jaar nog meer impact maken. 

Samen maken we een einde aan de klimaatcrisis 

kg minder voedsel verspilling tov buffet

kg hergebruik van materiaal/lease

kg vermeden CO2 vegetarisch menu

liters water bespaard met vegetarisch menu

Wij maken impact doe je mee? 

mail@sdginkoopkompas.nl

SDG 1

Via het inkopen van spullen kun je onbewust betrokken zijn bij  uitbuiting van arbeiders door een schakel in de keten (kleding, electronica, eten en drinken).

Voor het event zijn de volgende keuzes gemaakt:

 • De koffie is ingekocht bij Moyee. Zij werken volgens Fairtrade 2.0. De boeren krijgen niet alleen een betere prijs voor hun bonen, ze branden de bonen ook in het land van herkomst. Hierdoor blijft 50% waarde achter, in plaats van de huidige 10% (waarvan slechts 2% toegevoegde waarde). Radicale verandering noemen wij dat.
 • Voor het event zijn 50 vrijwilligers ingezet om werkervaring op te doen tijdens het organiseren van een event.
 • Koekjes zijn gekocht bij de Koeckebackers een bedrijf met een missie om mensen in een uitkering een kans op werk te bieden via het Volg je hart programma.
 • Electronica is gehuurd van het KIT er  is niets nieuws ingekocht.

Benieuwd welke risico’s er zijn? Ga naar de SDG inkoopkompas uitleg impact en zie welke partners er zijn met kennis over productieketens en keurmerken.

SDG 2

Wereldwijd wordt 1/3 van het geproduceerde voedsel niet geconsumeerd. Tijdens het event is door de cateraar bijgedragen aan één van de volgende SDG2 indicatoren:

 • 2.1 Het eten dat niet geconsumeerd wordt, met uitzonder van verwarmde producten, gaat via Blije Buren naar lokale buren die lastig rond kunnen komen.
 • 2.3 Om toekomstbestendige landbouwmethodes te stimuleren heeft het KIT een groot deel van het eten en drinken geselecteerd op duurzaamheid labels (EKO). Boeren, winkels en handel & verwerking met het EKO-keurmerk zetten extra stappen. Voor dierenwelzijn, een gezonde aarde en voor een eerlijke behandeling van mensen.

Voor meer informatie over partners waarmee je kunt samenwerken ga naar het SDG inkoopkompas.

SDG 3

SDG Nederland heeft er voor gekozen om aan de volgende indicatoren bij te dragen:

 • 3.4 De deelnemers moeten zich tijdens de dag verplaatsen in het gebouw om niet te veel stil te zitten. Daarnaast worden ze aangemoedigd om gebruik te maken van deelfietsen.
 • 3.3 We zorgen voor een veilige omgeving als Covid besmettingen toenemen.
 • 3.9 Het KIT maakt de locatie schoon met ecologische middelen zonder schadelijke emissies naar water en lucht.

Voor meer informatie over partners waarmee je samen kunt werken ga naar het SDG inkoopkompas.

SDG 4

SDG Nederland is een organisatie voor iedereen die wil bijdragen aan de doelen. Tijdens de SDG action day wordt kennisdeling bevorderd door (4.7):

 • Tijdens deze dag worden initiatieven zichtbaar gemaakt op het hoofdpodium en in de zalen.
 • Er is een matchingsprikbord om bij te houden wie kan samenwerken.
 • Netwerk momenten en ontmoetingen tijdens locale events worden gefaciliteerd.
 • Er is media materiaal en uitleg over de SDG verspreid via social media.
 • De SDG voices zijn actief ingezet om ze een podium te geven.
 • Via deze pagina maken we zichtbaar welke keuzes er gemaakt zijn en vragen we iedereen om actief tips te geven voor een volgend event.

Wil je weten wie zich al aangesloten hebben bij de SDG community ga naar SDG NL.

 

 

SDG 5

SDG Nederland heeft er voor gekozen om gender gelijkheid te bevorderen tijdens het event:

5.5 Bij de sprekers is bewust gestuurd op een eerlijke verdeling.

5.c In de vacature tekst voor vrijwilligers is een extra regel opgenomen dat iedereen welkom is.

Weten met welke partners je kunt samenwerken ga naar SDG inkoopkompas . Werk jij hier actief aan laat het ons weten mail@sdginkoopkompas.nl

SDG 6

SDG Nederland heeft er voor gekozen om aan de volgende indicatoren bij te dragen:

6.1 Tijdens het event bieden we Ecotapwater aan. Dit bedrijf levert een unieke tapkraan die je kraanwater filtert en omtovert in heerlijk fris plat of bruisend tafelwater. Ook bieden ze herbruikbare, gepersonaliseerde glazen flessen om je tafelwater mooi te serveren. Super duurzaam én veel goedkoper dan gebotteld water. 

6.4 Door te kiezen voor een vegetarisch menu in plaats van vlees besparen we 1500 liter water per deelnemer. Wist je dat dit gelijk staat aan een maand douchen.

Wil je meer weten over de watervoetafdruk ga naar de waterfootprint alliantie

SDG 7

SDG Nederland heeft er voor gekozen om aan de volgende indicator bij te dragen (indicator 7.2):

 • Het KIT is eigendom van gemeente Amsterdam. Omdat de gemeente groene stroom en groen gas inkoopt is het energieverbruik tijdens het event 100% duurzaam.
 • Er zijn electrische oplaadpunten beschikbaar voor de bezoekers van het event.
 • De deelnemers worden gestimuleerd om te komen met het OV. De NS rijdt 100% op Nederlandse wind energie.

Wil je weten hoe de kansen zijn voor hernieuwbare energie van jouw locatie ga naar SDG inkoopkompas.

SDG 8

SDG Nederland heeft er voor gekozen om tijdens het event bij te dragen aan indicator 8.3:

Het event vind plaats in het KIT Royal Tropical Institute. Dit is een broedplaats voor  kennis- en opleiding, en een conferentielocatie voor duurzame ontwikkeling. 

Kijk eens rond en bezoek de pagina van de experts van het KIT.

SDG 9

We willen iedereen die actief is met innovatieve oplossingen die toepasbaar zijn voor het organiseren van een event vragen hun ideeën zichtbaar te maken bij de stand of mail@sdginkoopkompas.nl. Met een focus op:

 • 9.3 producten of diensten van ondernemers die gefinancieerd worden door microkrediet
 • 9.4 schone producten of diensten met een kleine CO2 emissie per unit
 • 9.5 onderzoeken om innovaties op te schalen

SDG 10

Dit event is van en voor iedereen. We laten niemand achter en daarom heeft SDG Nederland ervoor gekozen om aan 10.3 bij te dragen:

 • Het gebouw is goed toegankelijk voor rolstoelen.
 • We geven SDG voices een podium om hun ideeën en visie te laten horen.
 • We zorgen voor een diversiteit aan sprekers.
 • Studenten krijgen korting.
 • We bieden werkervaringen door de inzet van vrijwilligers.

Een dilemma dat naar voren kwam tijdens de SDG dialoog  was de historische context van het gebouw. Daarover gaan we graag in gesprek met jullie.

SDG 11

Tijdens dit event is er voor gekozen bij te dragen aan de volgende indicatoren:

11.6.1 We beperken de hoeveelheid afval door te werken met servies en navulflessen water om plastic afval tegen te gaan. Het afval van het event wordt door de gemeente Amsterdam nagescheiden. Dit is dan ook de reden waardoor er minder aparte afvalbakken in het KIT zijn.

11.6.2 Uit de Atlas leefomgevingskwaliteit komt naar voren dat het geluid in de omgeving erg hoog is. Daarnaast is de fijnstof en NOx emissie boven het gemiddelde. Daarom heeft SDG Nederland iedereen gevraagd met het openbaar vervoer te komen. Ben je benieuwd hoe jouw plek scoort? Ga naar Check je plek.

Door de locatie in het KIT wordt er indirect bijgedragen aan 11.4, omdat het een gebouw is dat op de cultureel erfgoed lijst staat.

SDG 12

SDG Nederland heeft er voor gekozen om aan de volgende indicatoren bij te dragen:

12.3 Wist je dat een buffet tot 50% meer voedselafval genereert? Daarom hebben we gekozen voor een walking dinner vegan style.  Met kleinere porties wordt voedselafval verder beperkt.  Omdat warme maaltijden niet naar voedselbanken mogen vanwege voedselveiligheidsregels is gekozen om voornamelijk koude gerechten te serveren. Hiermee kunnen we de maaltijden van de niet opdagers uitdelen via Blije Buren en voorkomen dat dit voedsel verspilt wordt. Met deze maatregelen vermijden we potentieel 30 kg voedselafval tijdens het dinner. Wil je tips ga dan naar samen tegenvoedselverspilling en test hoe verspillingsvrij jij bent.

12.5 Alle spullen die we nodig hebben voor dit event zijn zoveel mogelijk geleend waardoor er geen nieuwe materialen zijn gebruikt. Hierdoor besparen we potentieel 350 kg aan nieuwe materialen. Nieuwe materialen zijn zoveel mogelijk gemaakt met hergebruikt materiaal en het papier is FSC (afkomstig van duurzaam beheerder bossen).

12.7 Door gebruik te maken van het SDG inkoopkompas is er duurzaam ingekocht voor dit event. Wil jij kennis maken met het SDG inkoopkompas meld je dan aan voor het webinar op 23 november mail@sdginkoopkompas.nl .

SDG 13

SDG Nederland heeft een positieve impact op het tegengaan van klimaat verandering 13.2.1 door:

 • Te zoveel mogelijk te kiezen voor lokale seizoensproducten en een vega menu op de SDG action day. We laten zien dat hiermee 600 kg CO2 uitstoot wordt vermeden.
 • We voorkomen kap van bossen voor voedselproductie door geen palmolie en soya te gebruiken in de gerechten.
 • Door te kiezen voor Ecotap besparen we op transport van plastic flessen. Het transport laten we waar dit mogelijk is zoveel mogelijk met duurzame transportmiddelen aanvoeren. Indien dit niet mogelijk is zorgen we voor efficiente belading en slimme routing om emissies te minimaliseren.

Wist je dat het KIT op haar terrein het meest zichtbare en toegankelijkste blauw-groene dak van de stad heeft aangelegd, met hulp van een subsidie van de Gemeente Amsterdam (13.3). Dit dak is gelegen op de begane grond en is voor iedereen toegankelijk, waardoor de techniek van een blauw-groen dak goed zichtbaar is. KIT heeft tijdens de subsidieaanvraag veel samengewerkt met Rooftop Revolution, een van de inwoners van het SDG House. 

SDG 14

SDG Nederland heeft er voor gekozen om bij te dragen aan het leven in water tijdens het event:

14.1  Door gebruik te maken van ecologische schoonmaakmiddelen door het KIT voorkomen we dat er stoffen en microplastics in het water komen die via de zuivering niet afgebroken worden en in de zee worden geloosd.

14.1 Dor het vermijden van eenmalig plastic en wegwerp spullen wordt voorkomen dat er zwerfafval via de grachten in de zee komt.

Zorg dat je geen eenmalige drinkfles gebruikt, maar kies voor een hervulbare variant zoals een Dopper The message is the bottle!

SDG 15

SDG Nederland heeft er voor gekozen voor een bijzondere attenties om via het Land van Ons bij te dragen aan het beschermen en versterken van leven op land.

Het grootste deel van de Nederlandse grond is landbouwgrond en daar is het verlies van biodiversiteit ten opzichte van 60 jaar geleden het grootst. Land van Ons wil de basis worden voor een nieuwe ‘ecologische hoofdstructuur’, maar dan voor landbouwgrond. Een grote buffer verantwoord gebruikte grond die het fundament vormt onder een duurzame biodiversiteit.  Samen met de boer maken ze duurzame keuzes in de vorm van gewas, de manier van beplanten, inrichten en beheren van de akkers. Op deze manier ontstaan weer meer plekken waar een rijk bodemleven is en beschutting voor allerlei soorten planten, dieren en insecten. Door de akkers te voorzien van bomen, hagen en struwelen wordt ons landschap diverser en kun je je weer verwonderen over wat je ziet.

De ambitie van Land van Ons is een nieuwe ecologische hoofdstructuur van 300.000 ha, dat is 15% van alle landbouwgrond in Nederland. Een grote opgave, maar niet onmogelijk als iedereen helpt om (vierkante) meters te maken!

Pin It on Pinterest

Share This