SDG 3, 7, 9, 11, 12, 13

N662 rotonde A58

Ter hoogte van de zuidelijke aansluiting A58 Oost Souburg / Ritthem sluit de Marie Curieweg aan op de Ritthemsestraat. Deze kruising krijgt in de toekomst een andere verkeersfunctie aangezien de intensiteiten als gevolg van diverse ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen (zoals komst Justitieel Complex) gaan toenemen.

Daarnaast is uit een ongevallenanalyse van Rijkswaterstaat gebleken dat het wenselijk is om deze kruising verkeersveiliger in te richten. De opgave is om een verkeersveilige oplossing te ontwikkelen die de toekomstige verkeersstromen kan verwerken.

Een goede oplossing om dit kruispunt verkeersveilig te krijgen en een betere doorstroming te geven is door de aanleg van de rotonde.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: KWS Infra B.V. Roosendaal

Periode: De opdracht is gegund in november 2021. De oplevering is gepland oktober 2022.

Werkzaamheden: de realisatie van een rotonde, herinrichting van de Ritthemsestraat, vervangen van een duiker, reconstructie van de Zandweg en renovatie van de gehele hoofdrijbaan van de provinciale weg N662 inclusief verwijderen van een parkeerstrook en twee invoegstroken.

Type aanbesteding: openbare aanbesteding, gunning BPKV

dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

 3.6

Een rotonde is de veiligste kruispuntvorm, omdat deze minder conflictpunten, een lagere snelheid en een kleinere impacthoek heeft dan een conventioneel kruispunt. Ook voor fietsers en voetgangers zijn rotondes veiliger dan andere kruispuntvormen.

7.2 

Tijdens de bouw is voor de verlichting gewerkt met zonnepanelen. Hiermee is  duurzame energie opgewekt voor direct gebruik. Voordeel is dat er geen aansluiting nodig was voor de tijdelijke verlichtingsmasten tijdens de avond en nacht.

9.4

Om ervaring op te doen met een duurzame innovatie is op dit project de eerste plastic road (CL versie) toegepast in Zeeland. Er is 47 meter fietspad aangelegd dit bespaart 50% CO2 ten opzichte van een traditionele variant (LCA). 

12.5

Bij de aanleg is hergebruik van grondstoffen gestimuleerd door op MKI te gunnen. In dit werk zijn asfalt met PR Partiële Recycling, betongranulaat als fundering en fietspadelementen van gerecyclede kunststof toegepast. Het project heeft een MKI waarde die 40% lager was dan de referentie.

13.2

Door te werken met emissieloze machines is de CO2 uitstoot tijdens het werk geminimaliseerd. Voor de uitvoering van dit werk zijn een electrische  asfaltspreid machine, graafmachine en autolaadkraan gebruikt. Hiermee is 16 ton CO2 bespaard en is de geluidsemissie tijdens het werk laag.

Uitvraag

In de gunning zijn 4 kwaliteits elementen beloond met een fictieve korting op de inschrijfsom:

  1. Omgevingsmanagement
  2. CO2-ambitie
  3. Inzet van elektrische mobiele werktuigen
  4. Milieukosten indicator

De hoogte van de milieukosten indicator (MKI)-waarde is een maat voor de milieubelasting van een GWW werk. Hoe lager de MKI-waarde, hoe minder milieubelasting. 

Aanbod

Het werk is gegund aan KWS Infra B.V. te Roosendaal. Deze aannemer had bij inschrijving een goed plan van aanpak (fasering en omgevingsplan), een hoog ambitieniveau ten aanzien de CO2 prestatieladder, een maximale score op de inzet van elektrisch materieel en een lage totale MKI-waarde.

zero emission verlichting
electrische autolaadkraan

kg vermeden CO2 door elektrisch materieel

gram vermeden NOx elektrisch materieel

m2 plastic fietspad eerste in Zeeland

Wij maken positieve impact doe jij ook mee?

“Ik ben trots dat we met dit project in de voorbereiding en de uitvoering veel bereikt hebben ten aanzien van circulariteit en de primeur om de vraag naar inzet van elektrisch materieel toe te voegen aan het contract en dit zo ook te belonen.”

Marko Verkaart, projectleider Provincie Zeeland

“Wij hebben onze eigen 100% elektrische asfaltspreidmachine ingezet. De voordelen van de machine op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Er is geen lokale uitstoot van CO2 of fijnstof en dit draagt direct bij aan de verbetering van het leefklimaat, overal waar de machine wordt ingezet.”

Raymond van de Stadt, directeur Asfaltbedrijf KWS 

“Alleen ga je harder samen kom je verder”

Samen met de Provincie Zeeland mogen we trots zijn wat we in dit project hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid. Naast de besparing op CO 2 uitstoot ben ik zeer trots dat we de eerste plastic road gaan aanleggen in deze mooie Provincie.

Johan Karelse, projectmanager KWS Infra

“In dit project hebben we op basis van het bestek een MKI berekening gemaakt en de markt uitgedaagd om deze te verlagen, naast CO2 en emissieloostransport.”

Arthur Siereveld, inkoopadviseur Provincie Zeeland

Pin It on Pinterest

Share This