Duurzame reconstructie| SDG  7, 10, 12, 15

Reconstructie N271 Milsbeek Plasmolen Mook

Provincie Limburg is samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 tussen Milsbeek en Mook aan het vernieuwen. Op de N271, tussen de komgrens van de gemeente Mook en Middelaar en de komgrens van de gemeente Gennep in, is groot onderhoud nodig voor delen van de weg. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats (een informatievoorziening met parkeerplaatsen). Verder worden er maatregelen getroffen om de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer te faciliteren. Het totale wegvak bestaat uit ca. 4,6 kilometer Provincialeweg.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: Heijmans Infra 

Periode: De Europese aanbesteding is in februari 2022 gepubliceerd en in juni 2022 gegund

Duurzame reconstructie: 

  • Sociale return
  • LED
  • Electrisch materieel en biobrandstoffen
  • Hergebruik asfalt

De duurzame reconstructie draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

sdg 7 inkoop

SDG 7.2 & 7.3

Door het gebruik van LED wordt efficient omgegaan met energie tijdens de gebruiksfase. Met de inzet van een  elektrische 23 tons rupskraan vermijden we 0,4 ton CO2 en 0,18 ton NOx. Al het klein materieel is elektrisch, zoals een bandenzaag en trilplaat.

MVI inclusieve samenleving PL

SDG 10.2

De opdrachtnemer is verplicht om als Social Return tenminste 2% van de inschrijfsom aan te wenden voor een sociaal rendement. Deze waarde dient te worden ingezet om de afstand die mensen uit de Social Return Doelgroep hebben tot de arbeidsmarkt weg te nemen of te reduceren.

sdg 12 voedsel verspilling

SDG 12.5

Er wordt 60% PR in de deklaag en 65% PR in de tussenlaag van het wegvak gebruikt. PR staat voor “partiële recycling” oftewel percentage asfaltgranulaat in het mengsel. De daadwerkelijk emissie reductie wordt dagelijks geregistreerd in een rapport.

biodiversiteit groenvoorziening

SDG 15.3

Om de uitstoot van stikstof op de waardevolle natuurgebieden in de omgeving van de N271 zoveel mogelijk beperken is elektrisch materieel ingezet en niet fossiele brandstof toegepast. Er wordt begroeiing ingezet die bijdraagt aan het weren van de eikenprocessierups 

De uitvraag

Voorgeschreven is het vervangen van de verlichting naar LED verlichting en begroeiing inzetten die bijdraagt aan het weren van de eikenprocessierups. Daarnaast is de Inschrijver verplicht om als Social Return tenminste 2% van de inschrijfsom aan te wenden voor een sociaal rendement. Deze waarde dient te worden ingezet om de afstand die mensen uit de Social Return Doelgroep hebben tot de arbeidsmarkt weg te nemen of te reduceren.

 Een van de doelstellingen van deze aanbesteding is de uitstoot van stikstof op de waardevolle natuurgebieden in de omgeving van de N271 zoveel mogelijk beperken. 

“Voor dit project was het inzetten van electrisch materieel noodzakelijk om de stikstofdepositie op het natuurgebied te voorkomen.”

Maurice Muijrers

Duurzaam GWW, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This