circulair onderhoud weg| SDG  3, 7, 12

Onderhoud wegvak N280 Horn

De scope van deze opdracht betreft het plegen van integraal onderhoud op het wegvak

N280 Horn tussen km 11.9 en 17.4 en het verbeteren van de verkeersveiligheid van de naastgelegen parallelweg door deze in te richten als een 60 km/u parallelweg. Dit met zoveel als mogelijk duurzaam materiaal en CO2 neutraal.  

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: KWS Infra

Periode: De Europese aanbesteding is in februari 2022 gepubliceerd en in juni 2022 gegund.

Circulair onderhoud 

  • Duurzame brandstof
  • Electrisch materieel
  • Duurzaam asfalt en fundering

Circulair onderhoud draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

HVO 100

SDG 7.2

Om de vraag naar hernieuwbare energie te vergroten is gebruik gemaakt van een elektrisch asfaltset, twee elektrische walsen en schafkeet op 100% zonne-energie ingezet. Overige materieelstukken draaien ook HVO100 biodiesel, waardoor geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. De duurzame asfaltmengsels worden geproduceerd op groen gas.

HVO 100

SDG 9.4

In dit project is totaal 866.834 kg CO2 vermeden. Naast het gebruik van hernieuwbare energie en duurzaam asfalt is ingezet op het beperken van reisafstanden. Voor de bulktransportem is zoveel als mogelijk asfalt lokaal ingekocht (Roermond en Eindhoven).

sdg 12 levensduurverlening

SDG 12.5

Duurzame asfaltmengsels zijn ingezet. Concreet betekent dit dat er  50% PR in de deklaag en 75% PR in de tussenlaag van het wegvak gebruikt. PR staat voor “partiële recycling” oftewel percentage  asfaltgranulaat in het mengsel. Het vrijkomende asfaltgranulaat wordt direct weer ingezet als fundering onder bermelementen.

De uitvraag

In deze opdracht is duurzaamheid meegenomen als eis en gunningscriterium.

Voorgeschreven zijn het toepassen van vezelgewapende bermelementen met gerecycled beton, koudplast markering en het vervangen van de verlichting naar LED verlichting.

“Voor deze aanbesteding hebben we 3 duurzame maatregelen voorgeschreven en 4 via het gunningscriterium kunnen toevoegen.”

Maurice Muijrers

Duurzaam GWW, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This