circulair + milieu + klimaat | SDG 3, 9, 11, 12, 13

Lease wagenpark

De Deelnemers hebben allen een eigen doelstelling voor maatschappelijk   verantwoord inkopen en wanneer deze bereikt moet zijn. Overall betekent    dit dat, de komende jaren gewerkt wordt naar:

  –  Reductie in het gebruik van primaire grondstoffen;

  –  Co2 neutraliteit;

  –   aandacht voor circulariteit;

  –  en een volledig duurzame energievoorziening.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincies Utrecht, Flevoland, Zeeland & Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, RUD Utrecht (inkoopcollectief)

Opdrachtnemer: Leaseplan

Periode: 2021 – 2024

Werkzaamheden: Beheerwagenpark 

MVOI: terugdringen CO2 uitstoot wagenpark, poolwagens slimmer inzetten, e-vervangen bedrijfwagens 

project bijdrage MVI doelen Provincie Zeeland in 2023

kilogram CO2 emissies vermeden tov de diesel referentie conform de emissiefactoren 2023

gram NOx emissies vermeden tov de diesel referentie conform de emissiefactoren 2023

%

% vermeden CO2 emissies in 2023

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen

sdg 11 schone lucht
sdg 12 levensduurverlening

Pin It on Pinterest

Share This