SDG 11, 13 , 15

Hitte bestendige stad 

Het klimaat verandert, hitte neemt toe. Dit levert gezondheidsproblemen op met name voor kwetsbare groepen als ouderen en kinderen. Met vergroeningsmaatregelen maken we Heerlen hittebestendig.

De gemeente Heerlen is aan de slag met het opstellen van een actieplan tbv de hittebestendige stad en voert stresstesten uit en voert risicodialogen.

Over dit project

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Initiatiefnemers: Beleidsmakers

Project: Actieplan opstellen

Periode: 2023

Partners: Bewoners, corporaties en natuur- en milieuverenigingen. 

Dit project draagt bij  aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

sdg 11 inkoop

11.5 & 11.7

We maken de stad leefbaarder, gezonder en natuurinclusiever door meer groene ruimte te maken om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Met dit project willen we tevens ongelijkheid terugdringen. In wijken met mensen met een lage inkomens is het % groen vaak veel lager. Dit levert meer hitte stress op en een minder leefbare wijk. Met de focus op deze wijken creëren we de meeste impact. Het groen zorgt voor een langzamere afgifte van water aan het riool. Meer ontstening is meer waterbuffering en minder wateroverlast.

sdg 13 inkoop

13.2

De gemeente maakt gebruik van de CoolKit waarin staat welke manieren er zijn waarop je buurten en straten hittebestendig kunt maken. De richtlijnen geven daarbij voldoende vrijheid om eigen invulling te geven aan het daadwerkelijke ontwerp, gericht op de specifieke lokale situatie van de buurt of straat. Daarnaast biedt de tool een overzicht van de werking en effectiviteit van verschillende maatregelen. De schaduw van bomen kan de gevoelstemperatuur met wel 20 graden verlagen.

sdg 11 inkoop

15.9

Er wordt meer ruimte gegeven aan groen. Hierbij wordt gekeken naar de diversiteit van het bomenbestand waarmee we de biodiversiteit versterken. We stimuleren het vergroenen van versteende tuinen (steenbreek),  planten 1000 extra bomen, doen onderzoek naar de mogelijkheid van productiegroen, de stimuleringsregeling groene daken/gevels en werken mee aan groeninitiatieven, zoals Ridder Hoen Park, Vergetengroententuin, Tiny Forest in het Lange Janpark, ’t Groenbroek, Kloosterkool-höfke, 

.

Andere projecten in Heerlen

 

Pin It on Pinterest

Share This