CO2 | SDG 9, 11, 12

Kunstwerk N273

Provincie Limburg heeft een bestaand kunstwerk (N273) over de Neerbeek vervangen.  In de nieuwe situatie worden dit twee aparte kunstwerken. Eén voor het langzame verkeer (fiets) en één voor
autoverkeer. 

Subgunningscriterium Circulair: CO2 prestatieladder om de fietsbrug te realiseren met een zeer lage CO2 emissie.  De emissies van het materiaal zijn laag door het reduceren van de hoeveelheid material (R2). Minder transport (R2). Het onderhoud aan de materialen is beperkt (R3). De levensduur van de brug is lang, omdat de lichte constructie eenvoudig te herplaatsen (R4) is op een nieuwe locatie.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: BAM Infra B.V.

Inkoop groep: GWW

Periode: 9 juni 2021 gegund en afronding gepland in juni 2022.

Werkzaamheden: Reconstructie kunstwerk N273

Circulaire elementen:
Vezel Versterkte Kunststof Fietsbrug

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

Van belang is om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering, de keten en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Een apart fietspad zorgt voor verkeersveilige
en sociaalveilige fietsroutes van huis naar school en vice versa voor leerlingen in het
primair en voortgezet onderwijs.

De reductie van CO2 emissies wordt beoordeeld op basis van de CO2 prestatie laddertrede 5 (10 punten), trede 4 (7 punten), trede 2 of 3 (3 punten), trede 1 of geen CO2 prestatieladder (0 punten).

Pin It on Pinterest

Share This