SDG 8, 9, 11, 12

Grondstoffenplan 

Samen met de Rd4 gemeenten heeft gemeente Heerlen het grondstoffenplan 2022-2026 opgesteld.

In het grondstoffenplan is een uitgebreid uitvoeringsprogramma opgenomen met onder meer doorontwikkeling van educatie, voorkoming voedselverspilling, inwoners meer bekend maken met de circulaire economie, verbetering van de inzamelingsresultaten bij de hoogbouw en omvorming van de milieuparken naar grondstoffenparken.

Over dit project

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Initiatiefnemers: Rd4 gemeenten

Project: Grondstoffenplan

Periode: 2022-2026

De komende jaren zal blijven gestuurd worden op een verdere toename van de gescheiden inzameling van grondstoffen. Het voorkomen van afval krijgt nadrukkelijk aandacht in de transitie naar een afvalvrije en circulaire gemeente in 2050.

Dit project draagt bij  aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

sdg 8 inkoop

8.4 & 8.5 

Door te investeren in de regionale circulaire economie waarbij hergebruik van materialen zorgt voor efficiënter grondstoffen gebruik. Met het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een leven lang leven, nieuwkomer en werk en diversiteit op de arbeidsvloer wordt inclusiviteit geborgd.

MVI inclusieve samenleving PL

9.4

Door afval te sorteren en te reinigen kunnen industrieën het gebruik van primaire grondstoffen minimaliseren en werken aan een circulaire economie. Zo blijven de Rd4-gemeenten de komende periode nauw contact houden met de industrie/chemie op het gebied van verwerking van  secundaire grondstofstromen en participeren in proeftrajecten. 

sdg 11 inkoop

11.6

We zien op dit moment dat er binnen de gescheiden inzameling vervuiling is van de grondstoffen. Hierdoor komt de kwaliteit van de grondstoffen onder druk te staan met nadelige financiële en duurzame gevolgen. Het huisvuil scheidingspercentage in Heerlen was in 2020 69%, er wordt gestreeft naar 80% in 2026, 90% in 2030 en 100% in 2050.  

sdg 12 inkoop

12.5

De Rd4-gemeenten streven naar een circulaire economie. Daarom willen we de uit afval verkregen grondstoffen zoveel mogelijk lokaal inzetten. Met als doel lokale kringlopen tot stand te brengen waarbij deze grondstoffen direct worden hergebruikt of worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen en producten.

Andere projecten in Heerlen

 

Pin It on Pinterest

Share This