Duurzame groenvoorziening| SDG  7, 10, 12, 15

Groenvoorziening

In 2022 heeft Provincie Limburg het onderhoud van de groenvoorziening aanbesteed. 

Het doel van deze aanbesteding is het onderhoud van de groenvoorziening van het Gouvernement aan de Maas en Steunpunten.

Deze dienst bestaat in hoofdzaak uit:

  • Onderhoud verharding en half verharding.
  • Onderhoud beplanting.
  • Maaien van gazon.
  • Dagelijks schoonhouden van buitenterrein.
  • Calamiteiten dienst en gladheidsbestrijding.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: Dolmans Monsdal Limburg Zuid

Periode: De Europese openbare aanbesteding is in november 2022 gepubliceerd en in februari 2023 gegund

Duurzame groenvoorziening 

  • Sociale ondernemer
  • Electrisch materieel en duurzame transport brandstoffen
  • Hergebruik bedrijfskleding en groen
  • Biodiversiteit verbetering

De duurzame groenvoorziening draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

sdg 7 inkoop

SDG 7.2

Transport wordt beperkt door het slim combineren van werkzaamheden op één route en door de werknemers gezamenlijk te laten reizen in elektrische werkbussen en auto’s naar onze locaties. De tractor die wordt ingezet bij gladheidsbestrijding rijdt op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO100).   Bosmaaiers, grasmaaiers, bladblazers, heggenscharen, motorzagen en handcirkelmaaiers zijn allemaal elektrisch. De Accu’s worden opgeladen met groene stroom. Tevens zetten we elektrische robotmaaiers in. 

MVI inclusieve samenleving PL

SDG 10.2

Dolmans is sinds 2016 trede 3 gecertificeerd op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) en voor 2022-2024 opnieuw PSO 30+ gecertificeerd. Dit bedrijf heeft een sociale bijdrage van 61,4%. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de  integratie van gehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle SROI-werknemers krijgen vertrouwde, gecertificeerde begeleiding, diverse opleidingsmogelijkheden bij goed functioneren en wederzijdse klik binnen een jaar een vast contract.

sdg 12 voedsel verspilling

SDG 12.5

Door het continu electrisch maaien (robot) blijft het maaisel achter in het gazon. Daar verteert het, wordt het omgezet in voedingsstoffen die weer opgenomen worden. Hierdoor groeit het gras beter. Dolmans is op de CO2-prestatieladder niveau 5 gecertifieerd. Groenstromen en bedrijfskleding worden 100% gerecycled voor duurzaam hergebruik. Zo blijft het bladerpakket liggen gedurende de winter om te verteren, wat de onkruidgroei remt, kleine zoogdieren zoals egels en amfibieën zoals kikkers en padden laat overwinteren en vorstschade aan beplanting beperkt.

biodiversiteit groenvoorziening

SDG 15.3

Twee keer per jaar maakt de ecoloog een plan op onze locaties om de biodiversiteit te verbeteren. Denk aan het plaatsen van nestkasten of het laten staan van een oude boom als broedplaats voor insecten. Alle locaties worden eenmalig getoetst op basis van NL Greenlabel. Dit is een integraal concept van duurzaamheid dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. Het advies geeft handvatten voor verdere duurzame terreinvergroening.

De uitvraag

Deze opdracht is conform artikel 2.82, lid 1, Aanbestedingswet 2012 voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. Het percentage van gehandicapten of kansarme werknemers dat in deze sociale werkplaatsen of ondernemingen moet werken bedraagt minstens 30%. 

“In deze aanbesteding waren we heel nieuwsgierig hoe de markt ons kon helpen met het stimuleren van biodiversiteit. We hebben echt super ideeën ontvangen. We gaan bijvoorbeeld in het najaar het bladerpakket tussen de beplanting laten liggen, zodat kleine dieren zoals egels en kikkers hier kunnen overwinteren.”

Evy Blom

Contractmanager, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This