Biobased Producten | SDG 8, 9, 12, 13, 15

Verbouwing gebouw A (hoofdingang abdij)

In 2020 heeft Provincie Zeeland de opdracht gegund om op een duurzame en creatieve manier de entree van het provinciehuis te verbouwen. 

Hierbij is rekening gehouden met de vraag naar het faciliteren naar informeel samenwerken en kort overleggen. In  de uitvraag is ook rekening gehouden met de ambitie die Provincie Zeeland heeft op het gebied van verduurzamen en CO2 reductie. 

Doel van de verbouwing is om een open netwerk ruimte te creëren waar mensen kunnen ontmoeten en samenwerken. 

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: Denys Engineers & Contractors B.V. (hoofdaannemer)

Spie Nederland (onderaanneming)

CPV-code: 45262700 – Verbouwingswerkzaamheden

Periode: De opdracht is gegund 25 maart 2020.

Leveranciers bio-based producten:
Kloeber WOOOM: stoelen en relaxfauteuil
Meesters in hout Middelburg: eikenhouten tafels
Sedumdak (groendak)
Moooi: Emporor lamp

De verbouwing van gebouw A draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

positieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op de NPR-CEN/TR 16208 voor bio-based producten. Voor herbruikbaarheid is de formule uit de Cradle to Cradle Product Standaard v3.0 gebruikt.

Indicator 1

Het percentage biobased grondstoffen in het product ten opzichte van de totale massa.

Biobased grondstoffen zijn afkomstig zijn uit biomassa (de biodegradeerbare fractie van landbouw, bosbouw, aqua cultuur, afvalstoffen uit de industrie en huishoudelijk afval).

Indicator 2

Verbeterde functionaliteit of technische prestaties door toepassing biobased grondstoffen. 

Bijvoorbeeld: gaat langer mee, geen emissie van gevaarlijke stoffen, geen afval, verbetert de luchkwaliteit, minder onderhoud etc.

Indicator 3

Inzicht in de CO2 emissies tijdens de gehele levensduur.

Breng de CO2 emissies inbeeld voor alle fases van de levensduur van het product: grondstof, bewerking, transport, gebruik en afval.

ISO14040/14044, EPD of MPRI blad

Indicator 4

Herbruikbaarheid

(A) % herbruikbaar of composteerbaar aan het einde van de levensduur

(B) % hergebruikte grondstof of hernieuwbare grondstoffen in het product

Formule: (2A + B) /3  x 100

.

De uitvraag

Om te komen tot een uniforme uitstraling binnen het abdijcomplex waarin de diverse ruimtes samenhangen en openheid creeëren is opdracht gegeven aan de architect om op basis van een programma van eisen een plan te maken dat past binnen het beschikbare krediet. 

Binnen het plan is duurzaamheid, waaronder CO2- reductie en toepassing van biobased materialen, daar waar mogelijk meegenomen. 

Tevens is er extra aandacht besteed aan beveiliging, klimaat, energieverbruik en akoestiek. 

Het aanbod

De volgende producten zijn beoordeeld:

  • Vergaderstoel WOOOM
  • Bureaustoel BeBrave
  • Relaxfauteuill WOOOM
  • Lamp Moooi
  • Sedumdak

vergaderstoel 

Relax stoel

eiken tafels

Lamp 

sedumdak

Bureaustoel BeBrave

“Een toekomstbestendig, duurzame netwerkruimte en entree in het monumentale Zeeuwse provinciehuis”

Jacqueline de Vries- Biersteker

projectleider facilitaire zaken, Provincie Zeeland

Pin It on Pinterest

Share This