Milieu | SDG 13, 17

Flexibele arbeidskrachten 

Speerpunt bij de aanbesteding Flexibele arbeidskrachten was reductie van broeikasgassen zoals CO2 als gevolg van woon-werk verkeer. Doel het verlagen van de CO2 voetafdruk van Provincie Zeeland. CO2 emissies ontstaan door verbranding van fossiele brandstoffen voor transport. De opdrachtnemer moet binnen een half jaar een Plan van Aanpak indienen met een nulmeting en stimuleringsmaatregelen. Hierin dient concreet gemaakt te worden hoe flexwerkers die te  werk worden gesteld bij Provincie Zeeland gestimuleerd gaan worden. Indien tijdens de contract periode geen reductie wordt behaald (ten opzichte van de nulmeting) moet de uitstoot gecompenseerd worden door het planten van bomen in Nederland.  

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: Unique

CPV-code: 95131000-9

Werkzaamheden: Dienstverlener voor uitzenden, detacheren, ZZP’ers en medewerkers vanuit de Participatiewet. De beoogde Opdrachtnemer heeft een bemiddelingsrol (makelaarsfunctie). 

Periode: De opdracht is gegund op 1 maart 2020. Contractduur 3 jaar met eventuele verlenging van 1 jaar.

Type aanbesteding: Europese openbare aanbesteding.

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

Pin It on Pinterest

Share This