Biobased Circulair | SDG 3, 12, 13, 15

Fietspad

De Molendijk is een belangrijke verkeersader tussen Oud-Vossemeer en Sint-Annaland. De weg is bochtig en smal.  Om de weg voor fietser veilig te maken is met dit project een vrijliggend fietspad aangelegd.

In het werk zijn eisen opgenomen voor de toepassing van duurzaam hout. Daarnaast is voorgeschreven dat steenachtige materialen gebroken moeten worden conform de BRL 2506. Hierdoor is het geschikt voor hergebruik in beton, wegenbouw, grondbouw en werken. Voor vrijkomende teerhoudende materialen bij de uitvoering is voorgeschreven dat deze bij een erkende verwerker van teerhouder afval thermisch verwerkt moeten worden.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: Dura Vermeer Infra

CPV-code: 45222000-9 – Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Periode: De opdracht is gegund op 26 januari 2018. Contractduur 9 maanden.

Werkzaamheden: Aanleg fietspad Provincie Zeeland te Oud-Vossemeer. 

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

Pin It on Pinterest

Share This