Circulaire Producten | SDG 

Bureaustoelen

Op april 2022 heeft Provincie Limburg een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van nieuwe duurzame bureaustoelen voor de inrichting van het Gouvernement en sub-locaties met een kantoorfunctie.

Het Gouvernement is ingericht met circa 1200 werkplekken, waarvan veel persoonsgebonden. Een groot deel van de huidige bureaustoelen (veelal van het merk: “Klöber”) zijn bijna 22 jaar oud en er zijn voor deze bureaustoelen geen onderdelen meer leverbaar.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: Aarts & Co kantoor- en projectinrichters

Periode: De Europese openbare aanbesteding is in december 2021 gepubliceerd en in april 2022 gegund.

Leverancier circulaire producten:
Be Brave 200 (bureaustoel)

De duurzame bureaustoel draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

Circulair product systeem 

Materiaal

Een meer complete materialenlijst met een hoger gewichtspercentage aan toegepast gerecycled, biobased of  hernieuwbaar materiaal wordt hoger gewaardeerd.

Reuse

Hergebruik wordt beter gewaardeerd dan recycling. Als er meer opties zijn voor het scheiden van gebruikte onderdelen en/of materialen wordt dit beter gewaardeerd.

Verpakking

Als het verpakkingsmateriaal (volledig) hergebruikt of
gerecycled wordt, wordt dit hoger gewaardeerd. Daarbij geldt:
hergebruik is beter dan recycling.

Transport

Het inzetten van meer “schone” voertuigen wordt beter gewaardeerd. Daarbij geldt: de inzet van EURO VI voertuigen
wordt beter gewaardeerd dan de inzet van EURO V voertuigen. 

De uitvraag

Duurzaamheid was opgenomen als minimum eis en als gunningsciterium onder kwaliteit (20% van de 70%). Bewijslast inzake een goed functionerend milieumanagement systeem was een knock-out eis. 

 Inschrijvers moeten een  “Beschrijving Circulair Productsysteem” in dienen, waarin beschreven wordt op welke wijze en in welke mate de geoffreerde bureaustoelen circulair geproduceerd zijn. In de beschrijving dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan de aspecten:

  1. Materiaalsoorten (gewichtspercentage gerecycled, biobased of hernieuwbaar materiaal)
  2. Herbruikbaarheid en recycling 
  3. Verpakkingsmateriaal
  4. Transport

be brave

“Voor de Europese aanbesteding duurzame bureaustoel hebben we de minimum eisen en de circulariteit van producten concreet gemaakt.  Opvallend was dat de hoogst scorende aanbieder op circulariteit ook als beste werd beoordeeld tijdens de gebruikers test”

Lobke Narinx

Inkoopadviseur, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This