SDG 6, 13, 15

Caumerbeek zichtbaar 

Aantrekkelijk en overal zichtbaar: zo is de Caumerbeek weer! Uniek voor Nederland om dwars door stedelijk gebied een beek weer zichtbaar boven de grond te halen.

Vroeger slingerde de Caumerbeek door heel Heerlen. Begin jaren zeventig werd ongeveer acht kilometer van de beek overkluisd, in een buis onder de grond gestopt en daardoor aan het zicht van Heerlen onttrokken.  

Over dit project

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Initiatiefnemers: Gemeente Heerlen en Waterschap Roer Overmaas

Project: Caumerbeek zichtbaar natuurlijk

Periode: 2010-2023

 

Dit project draagt bij  aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

sdg 6 inkoop

6.4  

Met het project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk verbeteren we de waterkwaliteit aanzienlijk. Er is en wordt gewerkt aan de gescheiden afvoer van vuil en schoon water, opheffen van vuiloverstort en de aanleg van bergingen. De waterkwaliteit verbetert daarmee zowel in de Caumerbeek als in de Geleenbeek.

sdg 11 inkoop

11.7

Het is uniek voor Nederland om dwars door stedelijk gebied een beek weer zichtbaar te maken boven de grond. Het is een aantrekkelijk gebied voor wandelaars en fietsers vanwege de nieuw aangelegde wandel- en fietspaden. Zo hebben we een Waterbeleefroute gemaakt.

sdg 13 inkoop

13.1

Nu wordt het water gescheiden afgevoerd. Het schone water stroomt rechtstreeks naar de Geleenbeek en het vuile water gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI.  Er zijn bergbezinkbassins en regenwaterbuffers aangelegd zodat de beek stroomafwaarts niet buiten haar oevers treedt.

15.5

Door het zichtbaar maken van de beek komt deze weer tot leven. Water trekt veel nieuwe flora en fauna aan. In het water vinden kleine waterdieren zoals libellen, waterjuffers, vlokreeften en waterkevers een nieuw thuis. Er komen ook vissen. De herinrichting van de Geleenbeek benedenstrooms draagt positief bij aan de visstand.

Andere projecten in Heerlen

 

Pin It on Pinterest

Share This