Circulaire catering| SDG 3, 8, 10, 11, 12, 13

Catering

In 2022 heeft Provincie Limburg een nieuwe dienstverleningsovereenkomst aanbesteed ten behoeve van de cateringdiensten op locatie Gouvernement aan de Maas in Maastricht. 

De scope van deze nieuwe overeenkomst kent vijf onderdelen: exploitatie van het bedrijfsrestaurant en koffiebar, verzorgen van lunch- en vergaderservices, het bieden van personele ondersteuning en het volledig verzorgen van evenementen.

Deze aanbesteding is gericht op lokaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: V’Business (Vitam)

Periode: De Europese openbare aanbesteding is in maart 2022 gepubliceerd en in juli 2022 gegund

Duurzame catering

  • lokaal ondernemerschap
  • circulair voedselsysteem
  • gezond eten
  • eiwittransitie
  • true pricing
  • transparante keten
  • CO2 reductie
  • voorkomen voedselverspilling

De duurzame catering draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

SDG 3.4

Onze cateraar hanteert de richtlijn ‘Overheidsniveau Gezonde Eetomgeving’ van het Voedingscentrum. Dit houdt onder andere in dat gezondere keuzes opvallend naast ongezondere producten gepresenteerd dienen te worden. De verhouding in deze richtlijn is minimaal 60% gezondere producten en maximaal 40% ongezondere producten.

sdg 8 inkoop

SDG 8.3

Vitam koopt maar liefst 75% lokaal in, waarmee we bijdragen aan het creëren en behouden van de werkgelegenheid en landbouw in Limburg. Vitam werkt samen met Beter Bij Ons, zij hebben een netwerk van ruim 500 Limburgse producenten en distributeurs in kaart gebracht. Lokale producten zijn geoogst van lokale landbouw of gemaakt van Limburgse ingrediënten op een locatie in Limburg.

MVI inclusieve samenleving PL

SDG 10.2

Provincie Limburg heeft een garantiebaan gecreëerd. Deze medewerker is toegevoegd aan het cateringteam op onze locatie en wordt begeleid door de restaurantmanager van Vitam. Bovenop deze garantiebaan geeft Vitam invulling aan de 10% SROI eis uit de aanbesteding. De barista die de hele dag de lekkerste koffies voor je maakt is hier een voorbeeld van.

sdg 11 schone lucht

SDG 11.6

Transportbewegingen zijn beperkt door het oprichten van een lokale foodhub in Sint-Geertruid. Hier komt al het aanbod voor Provincie Limburg samen, waardoor de last mile zo efficient mogelijk is ingericht.  Hiermee verbeteren we de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid.

sdg 12 voedsel verspilling

SDG 12.3

Door met dagmenu’s in plaats van met weekmenu’s te werken kan de cateraar dagelijks zijn aanbod afstemmen op het voorkomen van voedselverspilling. Op onze koffiedrab kweekt Zwamburg lokaal oesterzwammen voor burgers en bitterballen, die Vitam verwerkt in haar menu’s. Zo is de cirkel rond.

sdg 13 inkoop

SDG 13.3

Door minder vlees en vis aan te bieden  verlagen we onze emissies. Dit wordt gepromoot door acties en landelijke themadagen, zoals de Nationale week zonder vlees en Dag van de duurzaamheid. Vitam werkt aan true pricing. Hiermee wordt de prijs voor kilmaatbelasting, land- en watergebruik inzichtelijk gemaakt. 

De uitvraag

Duurzaamheid was opgenomen als minimum eis en als gunningsciterium 

 

Onze liefde voor lokale ondernemers en eigen medewerkers ligt ten grondslag aan deze aanbesteding. En dat zagen we ook terug in de inschrijvingen. Onze huidige partner heeft onze minimumeis van 50% lokale inkoop verhoogd naar 75% lokale inkoop.

Evy Blom

Contractmanager, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This