SDG 9, 11, 12, 13, 15, 17

Bedrijvenpark Deltaweg

Om ondernemers een goede basis te bieden voor een toekomstbestendige vestiging wordt er door gemeente Goes een duurzaam bedrijvenpark aangelegd.

De duurzaamheid van het gebied is meetbaar gemaakt met een BREEAM-NL certificaat. De gemeente stimuleert bedrijven om voor een hogere score te gaan door inzet van de duurzaamheidscoach, door te wijzen op fiscale voordelen en een aanpak van gezamenlijke credits.

Om een toekomstbestendige basis te bieden voor ondernemers maken we zichtbaar welke keuzes er gemaakt zijn bij de inrichting van het berijvenpark. Met deze voorbeeldfunctie willen we ondernemers stimuleren en inspireren. 

Duurzaamheidslabel Breeam

BREEAM is een internationaal erkende duurzaamheidsstandaard voor gebieden en gebouwen.

Een gebied wordt beoordeeld op zes categorieën: management, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat.

Iedere categorie draagt voor een gedeelte bij aan de totaalscore. Die score wordt uitgedrukt in sterren. Maximaal zijn er vijf sterren te behalen. 

Gemeente Goes heeft een ontwerp certificaat met 3 sterren (erg goed). Het ontwerpcertificaat is behaald op 31 augustus 2021 en is 6 jaar geldig.

Onze duurzame keuzes bij de inrichting

 9.4

Dit is een gasloos bedrijfsterrein. Warmte wordt zoveel mogelijk duurzaam opgewekt op het bedrijfsterrein. Door gebruikt te maken van energie uit het naast liggende zonnepark en een WKO (warmte/koude opslag) installatie is geen gas nodig.  Bij de  inrichting zijn innovatieve oplossingen van ondernemers toegepast zoals biobased verkeersborden en gerecyclde PVC buizen. Hiermee wordt het bedrijfsterrein een etalage voor innovatie. Een andere innovatie die getest wordt is dynamische led-verlichting. De verkeerslichten worden voorbereid op een slimme sturing door een Inteligente-VRI om doorstroming te verbeteren en uitstoot te reduceren.

sdg 11 inkoop

11.7 

Er is een netwerk van voetgangerspaden aangelegd in de open ruimtes binnen het bedrijvenpark die aansluiten op het Poelbos, zodat de recreatieve uitloop al in het bedrijvenpark begint. Met een nieuwe uitkijktoren wordt de verbinding gemaakt tussen de stad en het Poelbos. Een fietspad en wandelpad verbind het Poelbos met de stad. Er wordt ook verbinding gemaakt met de smartmobiliteits ontwikkelingen inclusief een E-hub, laadstation en waterstof tankstation. Door gebruik te maken van hernieuwbare energie wordt minder CO2 uitgestoten en verbetert de luchtkwaliteit.

sdg 12 inkoop

12.5

Bij de aanleg van de grondwal en ophogen van percelen is 80.000 m3 grond hergebruikt (100%). Dit is afgelopen 4 jaar  vrijgekomen bij projecten binnen de gemeente. Door deze nuttige toepassingen besparen we op vervoer.  Waar mogelijk worden vrijkomende grondstoffen (teervrij asfalt, fundering wegen) hergebruikt in het werk. Voor de wegfundering wordt gerecycled betongranulaat toegepast. Op de zij wegen worden voetpaden uitgevoerd in halfverharding ipv betontegels (pilot). Hiermee wil de gemeente ervaring opdoen in onderhoud. De riolering is van gerecycled pvc buizen. Hout heeft een duurzaamheidslabel of is  hergebruikt.

sdg 13 inkoop

13.2

De gemeente Goes heeft groen en blauwe zones ingericht voor het bufferen van hemelwater. In deze zones wordt het voormalig poelenlandschap ingericht met poeltjes, kreken en hoogteverschil in het maaiveld. Er wordt o.a. een 10 meter brede watergang aangelegd. Hier kan het water tijdens extreme neerslag worden opgevangen en gebufferd. Verder wordt het water langs de wegen zoveel als mogelijk afgevoerd naar wadi’s. Daarnaast worden gebouwen 30 cm hoger aangelegd dan de weg. Door groen aan te planten wordt hittestress tegengegaan in de zomer (planten nemen water op en geven dit af als het warm is, waardoor de temperatuur een paar graden lager wordt).

sdg 11 inkoop

15.1 

Het groen wordt zo aangelegd dat tenminste 3 soorten fauna zich zullen vestigen. Een voorbeeld zijn nestkasten en de overgang van bos naar opengebied. De inheemse hagen en groen aanplant brengen de cultuurwaarde weer terug. Kenmerkende elementen van het poelen-landschap: kleinschalige openheid met holbolle profilering van groene percelen, begrazing met schapen en gericht op bevordering van de biodiversiteit, gemengde zeeuwse hagen (meidoorn, sleedoorn, hondsroos, egelantier, vlier, braam, liguster), poelen, riet, grassen, biezen. De verlichting wordt diervriendelijk aangelegd (kleur) op de vliegroute en schakeld uit als er geen mensen zijn.

sdg 17 inkoop

17.7

Dit terrein is het voorbeeld waar koplopers elkaar en andere bedrijven inspireren dat het uit faseren van fossiele brandstoffen nu al mogelijk is voorenergie extensieve bedrijven. De gemeente speelt een stimulerende, verbindende en faciliterende rol bij het in samenspraak met ondernemers opzetten van een proactieve parkmanagement organisatie, en zal als stakeholder toezien op het realiseren en bewaken van de duurzame ambities. Door een BREEAM-NL 3 sterren certificaat te eisen van alle partijen stimuleert de gemeente bedrijven om voor een hogere score te gaan. Door inzet van de duurzaamheidscoach die wijst op fiscale voordelen en meedenkt over een aanpak van gezamenlijke credits.

Voordelen voor ondernemers

Droge voeten: Klimaatbestendig ingericht

Op dit moment zijn er veel bedrijfsterreinen in Nederland die kampen met wateroverlast tijdens de steeds vaker voorkomende hevige buien. Doordat het hemelwater niet afgevoerd kan worden komen bedrijfsterreinen blank te staan waardoor de bereikbaarheid of zelfs machines tijdelijk niet gebruikt kunnen worden of schade oplopen.

De gemeente Goes heeft groen en blauwe zones ingericht voor het bufferen van hemelwater. Ondernemers worden ook gevraagd om een deel van de neerslag vast te houden op eigen terrein door bijvoorbeeld de aanleg van groene daken, vijvers of waterdoorlatende bestrating.

Door klimaatverandering is in de zomer steeds vaker sprake van hogere temperaturen en weinig neerslag. Op plekken waar weinig groen aanwezig is, kan dit voor problemen zorgen voor mensen en machines. Door groen aan te planten wordt hittestress tegengegaan. In de tijd van schaarste aan personeel is een gebouw waar een prettig binnenklimaat is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Door ruimte voor groen en water is het bedrijfsterrein ook in de toekomst een prettige werklocatie en zijn de risico’s op stilstand door extreme weeromstandigheden gemitigeerd.

Gezonde medewekers: hogere productiviteit

Auto’s stoten niet alleen CO2 uit, maar nemen ook veel ruimte in beslag. Dat is een extra reden om medewerkers, klanten en leveranciers te stimuleren om lopend, met de fiets of via de hub naar het bedrijventerrein te komen. Dat vermindert namelijk niet alleen de uitstoot van CO2, maar creëert ook meer ruimte doordat er minder parkeerplaatsen nodig zijn. De blauw/groene inrichting nodigd uit tot bewegen (zitten is het nieuwe roken). Wist je dat werken in een groene omgeving voor minder stress zorgt en een duurzaam gebouw voor een hogere produciviteit?

Er kan gebruik gemaakt worden van de voorzieningen van hotel Van der Valk als ontmoetings- en evenementen ruimte. We stimuleren de vestiging van een schoon tankstation (waterstof, elektriciteit en andere schone brandstoffen) op het bedrijvenpark. Bedrijven kunnen hierdoor eenvoudiger overstappen naar het rijden op schone brandstoffen.

Duurzame energie: toekomst bestendig

De gemeente Goes zal samen met de ondernemers meedenken om de energievraag zo laag mogelijk te houden door goed gebouw ontwerp denk aan licht kleurgebruik, groen, schaduwwerking, zonwering, isolatie, etc. De energievraag die dan nog overblijft, kan dan duurzaam opgewekt worden met bijvoorbeeld zonnepanelen op het groen dak. Hiermee ben je na de terugverdientijd verzekert van gratis energie in de toekomst.

Op bedrijvenpark Deltaweg laten we zien dat ondernemers een positieve impact maken op natuur en klimaatverandering. Dit terrein is het voorbeeld waar koplopers elkaar en andere bedrijven inspireren dat het uit faseren van fossiele brandstoffen nu al mogelijk is voorenergie extensieve bedrijven. Hierdoor lever je niet alleen een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en reduceren van CO2, maar voorkomt je ook stikstof depositie en krijgt natuur de ruimte om te herstellen.

Wij maken positieve impact doe jij ook mee?

In de uitvraag van de werken vragen we marktpartijen om de CO2 emissies te reduceren door een hogere inzet van zero emission equipment te belonen met een fictive korting op de opdrachtsom. Daarnaast stimulere we hergebruik van materialen want met elk materiaal dat op nieuw ingezet wordt vermijden we de CO2 uitstoot van winning en productie“.

 John Dorremans, projectleider Gemeente Goes

Met deze voorbeeldfunctie willen we ondernemers stimuleren en inspireren. Daarnaast laten we zien dat wij dingen doen waar ondernemers van profiteren (bijvoorbeeld in het certificeringstraject). Hierdoor is het geheel meer dan de som der delen. Een duurzame basis (gebied & gemeente) en duurzame invulling (ondernemers) versterken elkaar.

 Marian van de Vreugde, Gemeente Goes

Bij de inrichting kijken we naar innovaties van leveranciers. Hiermee kunnen we testen welk effect deze duurzame oplossing hebben in de onderhoudsfase. Een mooi voorbeeld is halfverharde wandelpaden. Als dit werkt kunnen we het opschalen in onze gemeente. ”

Conrad Menheere, Gemeente Goes

Pin It on Pinterest

Share This