milieu + klimaat + circulair | SDG 3, 11, 12, 13

Groot onderhoud

Voor het onderhoud aan de wegen in zuid, midden en noord zeeland is een asfalt bestek opgesteld door Provincie Zeeland.

In dit werk zitten verschillende werkzaamheden waardonder grondwerken, verharding, opruimen, rioloreing en bebakening en markering.

In dit bestek zijn voor het asfalt beton 30% hergebruik en voor de tussenlaag 50% hergebruik gespecificeerd. 

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: H4A

Type: nationaal openbaar

Periode: zomer 2023 – 1 jan 2024

Werkzaaamheden: diverse asfalt werken in Zeeland

MVOI:
Zero emission materieel

Milieukostenindicator Asfalt

Bijdragen aan de MVOI doelen van Provincie Zeeland 2023

kg vermeden primaire materialen

kg vermeden CO2

gram vermeden NOx door materieel

%

hernieuwbaar en hergebruikt materiaal tov totaal toegepaste materiaal

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen 

Pin It on Pinterest

Share This