Biobased Producten | SDG 3, 8, 9, 12, 13

Randweg Oostburg

 Een belangrijk bestanddeel in asfalt is bitumen, een restproduct uit de olieraffinage dat het zand en steenslag bij elkaar houdt. Een van de belangrijkste eisen die we als maatschappij aan de gebouwde omgeving stellen is besparing van de fossiele grondstoffen en reductie van de CO2 uitstoot. H4A ontwikkelde daarom samen met de onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased research en het Asfalt Kennis Centrum (AKC) een innovatieve toepassing: Bioway.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: H4A

CPV-code: 45233222-1

Periode: De opdracht is gegund op 28 juli 2017. Contractduur 12 maanden.

Werkzaaamheden: bestrating en asfalteer werkzaamheden

Biobased producten:
Bioway

Biobased Asfalt draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

Pin It on Pinterest

Share This