Asfalt | SDG  7, 8, 10, 12

Asfalt onderhoud 2022

De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het provinciale wegenareaal binnen Limburg.  Aanbesteed is het onderhoud van verhardingen in Noord en Zuid Limburg (herstel van elementen- en asfaltverhardingen).

Provincie Limburg wil meer kansen creëren voor het Limburgse MKB en besteed daarom de kleinere opdrachten meervoudig onderhands aan.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: Van de Kreeke wegenbouw

Periode: De meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure  is in april 2022 opgestart en in mei 2022 gegund.

Duurzame oplossingen: 

  • Sociale return
  • Hergebruik % asfalt
  • Biobrandstoffen
  • MKB

De duurzame bushalte draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

sdg 7 inkoop

SDG 7.2 

Opgenomen is een model verklaring biobrandstof waarbij opdrachtnemer verklaart een besparing van tenminste 50% CO2 te hebben gerealiseerd voor de totale hoeveelheid brandstof die daadwerkelijk gebruikt is voor het realiseren van dit project. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van HVO100 of elektrisch materieel.

MVI inclusieve samenleving PL

SDG 10.2

De opdrachtnemer is verplicht om als Social Return tenminste 2% van de inschrijfsom aan te wenden voor een sociaal rendement. Deze waarde dient te worden ingezet om de afstand die mensen uit de Social Return Doelgroep hebben tot de arbeidsmarkt weg te nemen of te reduceren.

sdg 12 voedsel verspilling

SDG 12.5

Er is 50% PR in de geluidreducerende deklaag en 65% PR in de tussenlaag van het wegvak gebruikt. PR staat voor “partiële recycling” oftewel percentage asfaltgranulaat in het mengsel. 

.

De uitvraag

Opgenomen is een model verklaring biobrandstof waarbij opdrachtnemer verklaart een besparing van tenminste 50% CO2 te hebben gerealiseerd voor de totale hoeveelheid brandstof die daadwerkelijk gebruikt is voor het realiseren van dit project. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van HVO100 of elektrisch materieel.

“Het is belangrijk om de daadwerkelijke reductie van emissies als gevolg van duurzame brandstoffen goed te monitoren tijdens de contractfase.”

Maurice Muijrers

Duurzaam GWW, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This