DC GWW

DC GWW| SDG  7, 9, 12, 13 Circulair Duurzaam GWW In 2022 heeft Provincie Limburg een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met het  MVI Platform om te komen tot een routekaart naar een duurzame en circulaire grond- weg- en waterbouw in 2030. Het potentieel dat aan...

asfalt 2022

Asfalt | SDG  7, 8, 10, 12 Asfalt onderhoud 2022 De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het provinciale wegenareaal binnen Limburg.  Aanbesteed is het onderhoud van verhardingen in Noord en Zuid Limburg (herstel van elementen- en...

Bushalte

Duurzame bushalte| SDG  7, 10, 11, 12 Bushalte op orde De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer binnen Limburg. Uitgangspunt daarbij is dat bushaltes het visitekaartje zijn van het openbaar vervoer. Derhalve dient de basis op orde...

reconstructie N271

Duurzame reconstructie| SDG  7, 10, 12, 15 Reconstructie N271 Milsbeek Plasmolen Mook Provincie Limburg is samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 tussen Milsbeek en Mook aan het vernieuwen. Op de N271, tussen de komgrens van de gemeente Mook en...

onderhoud wegvak horn

circulair onderhoud weg| SDG  3, 7, 12 Onderhoud wegvak N280 Horn De scope van deze opdracht betreft het plegen van integraal onderhoud op het wegvak N280 Horn tussen km 11.9 en 17.4 en het verbeteren van de verkeersveiligheid van de naastgelegen parallelweg door deze...

Pin It on Pinterest