Grondstoffen plan

SDG 8, 9, 11, 12 Grondstoffenplan  Samen met de Rd4 gemeenten heeft gemeente Heerlen het grondstoffenplan 2022-2026 opgesteld. In het grondstoffenplan is een uitgebreid uitvoeringsprogramma opgenomen met onder meer doorontwikkeling van educatie, voorkoming...

Hitte bestendige stad

SDG 11, 13 , 15 Hitte bestendige stad  Het klimaat verandert, hitte neemt toe. Dit levert gezondheidsproblemen op met name voor kwetsbare groepen als ouderen en kinderen. Met vergroeningsmaatregelen maken we Heerlen hittebestendig. De gemeente Heerlen is aan de slag...

Rondje groeves

SDG 8, 9 , 11 Rondje groeves  De gemeente wil samen met IBA Parkstad een nieuwe recreatieve fietsroute aanleggen die zicht biedt op ons bijzonder zilverzandgebied. Een gebied dat nu voor fietsers niet toegankelijk is, terwijl het zo mooi is en zo’n rijke historie laat...

Caumerbeek zichtbaar

SDG 6, 13, 15 Caumerbeek zichtbaar  Aantrekkelijk en overal zichtbaar: zo is de Caumerbeek weer! Uniek voor Nederland om dwars door stedelijk gebied een beek weer zichtbaar boven de grond te halen. Vroeger slingerde de Caumerbeek door heel Heerlen. Begin jaren...

Fietscouriers

SDG 3, 8, 9 Fietskoeriers  Sinds 1 januari heeft gemeente Heerlen naast Business Post en Post NL ook Demarrage Fietskoeriers gecontracteerd.  Zij brengen de aangetekende poststukken van de gebieden die onder Heerlen vallen (Hoensbroek, Centrum, Heerleheide).  Over dit...

Pin It on Pinterest