Oesterdam rotonde

milieu + klimaat + circulair | SDG 3, 11, 12, 13 Oesterdam rotonde Als gevolg van uitbreiding van het resort Waterrijk neemt het aantal verkeersbewegingen op de afslag toe. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft Provincie Zeeland een rotonde laten...

Meubilair 2023

circulair + klimaat + social return | SDG 8, 10, 12, 13 Leveringen Meubilair In 2018 is een raamovereenkomst gesloten met één leverancier voor de levering van losmeubilair voor Provincie Zeeland. De initiële looptijd van de raamovereenkomst loopt vanaf de  datum...

Lease auto’s

circulair + milieu + klimaat | SDG 3, 9, 11, 12, 13 Lease wagenpark De Deelnemers hebben allen een eigen doelstelling voor maatschappelijk   verantwoord inkopen en wanneer deze bereikt moet zijn. Overall betekent    dit dat, de komende jaren gewerkt wordt naar:  ...

DC GWW

DC GWW| SDG  7, 9, 12, 13 Circulair Duurzaam GWW In 2022 heeft Provincie Limburg een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met het  MVI Platform om te komen tot een routekaart naar een duurzame en circulaire grond- weg- en waterbouw in 2030. Het potentieel dat aan...

asfalt 2022

Asfalt | SDG  7, 8, 10, 12 Asfalt onderhoud 2022 De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het provinciale wegenareaal binnen Limburg.  Aanbesteed is het onderhoud van verhardingen in Noord en Zuid Limburg (herstel van elementen- en...

Pin It on Pinterest