EUROPESE AWARD: MVI plan 2021 – 2024

Provincie Zeeland wint de europese award voor het inkoop initiatief van het jaar 

Provincie Zeeland werd op 23 november 2021 uitgeroepen tot winnaar van de Europese in innovatieprijs voor inkopen, de Procura+ Award. Dat werd bekendgemaakt tijdens een online bijeenkomst van de ICLEI (Local Governments for Sustainability).

In 2017 inventariseerde Zeeland welke impact publieke inkoop op het behalen van de SDG’s kon maken. Daarna begon de provincie de voortgang met betrekking tot de SDG’s te monitoren op het MVI Platform. In 2020 zijn SDG dialogen gehouden met NGO’s, beleidsmedewerkers, onderzoekers, leveranciers en inkopers als input voor het nieuwe MVI plan. Op basis van de urgentie, beleidsambities en dialogen zijn zeven SDG’s geselecteerd, waarop elke inkoop de komende jaren impact op moet maken.  

Pin It on Pinterest

Share This