Overzicht

Een overzicht van beschikbare tools, databases en goede voorbeelden die maatschappelijk verantwoord inkopen eenvoudig maken.

MVI thema’s

Op zoek naar uitleg over de Maatschappelijk Verantwoord Inkoop  thema’s die gebruik worden door de overheid?

 1. Biobased Inkopen
 2. Circulair Inkopen
 3. Milieu
 4. MKB
 5. Innovatie
 6. Internationale sociale voorwaarden
 7. Social Return

Ga naar uitleg voor achtergrond informatie over de thema’s om inzicht te krijgen waarom er actie nodig is!

MVI kansen

De Provincie Zeeland heeft een tabel opgesteld waar, op basis van inkoopgroep, sector of CPV code, gezocht kan worden welke thema’s relevant zijn met een korte toelichting.

 1. Personeelsgerelateerde zaken
 2. Kantoorinrichting en benodigdheden
 3. Automatisering en telecommunicatie
 4. Flexibele arbeid
 5. Advies en onderzoek
 6. Vervoer, aandrijfsystem & emballage
 7. Gebouwen en gebouwgerelateerde zaken
 8. Grond, Weg en Waterbouw (GWW)

8 inkoop hoofdgroepen & 133 CPV codes

MVI risicochecker (MVO)

 

MVO Nederland heeft een wereldkaar op haar website waar risico’s op schendingen van sociale voorwaarden zichtbaar zijn. Er kan gefilterd worden op 92 productgroepen.

Deze database is gebaseerd op openbare bronnen.

MVI criteriatool (RVO)

De rijksoverheid biedt een tool aan waarin per inkoop categorie voorbeelden teksten zitten om MVI op te nemen in een aanbesteding.

 1. Geschiktheidseisen
 2. Selectiecriteria
 3. Minimum eisen
 4. Gunningscriteria
 5. Contractbepalingen

Deze kunnen eenvoudig geselecteerd en gedownload worden.

Milieu criteriatool (EU)

Europa heeft per productgroep certeria ontwikkeld om milieuprestaties, kosten, marktaanbod en verificatie te vertalen naar een aanbesteding.

Voor 19 inkoop groepen wordt uitgelegd wat de milieu-impact is en een relatie gelegd met wetgeving en marktstandaarden. 

Certificering programma’s

Er zijn in Nederland, Europa en wereldwijd een groot aantal programma’s ontwikkeld die door onafhankelijke instanties geaudit worden op naleving van MVI eisen.

Door te kiezen voor eisen uit (inter)nationale standaarden wordt aangesloten bij de markt. In een tender kan aantoonbaarheid opgenomen worden. Weten welke bedrijven een certificaat hebben?

Praktijk voorbeelden

Op zoek naar voorbeelden van collega’s? De overheid heeft een selectie van praktijkvoorbeelden op een rij gezet. De voorbeelden zijn gerubriceerd. Omdat enkele voorbeelden meerdere onderwerpen behandelen zijn deze soms terug te vinden onder meerdere rubrieken.

 

MVI zelf evaluatie tool

 

De MVI zelfevaluatietool maakt inzichtelijk welke thema’s mee zijn genomen in een aanbesteding.

Publieke overheden kunnen een inlog aanvragen.

 

Ook inkopen met impact? Neem contact met ons op

Wil je ook impact maken laat het ons weten. Vul onderstaand formulier in of mail info@mviplatform.nl.  Wij proberen binnen een werkdag contact met je op te nemen.