Overzicht

Het MVI Platform heeft het SDG inkoop kopmas ontwikkeld samen met de gebruikers van het platform om kopen met impact concreet te maken. Deze tool maakt gebruik van reeds beschikbare informatie en vertaald data voor besluitvorming.

SDG inkoop kompas

 

Het SDG inkoop kompas geeft de richting aan waar je de meeste impact kan maken voor je project. 

De database van he kompas is gebaseerd op openbare bronnen en specifieke project data van de gebruikers.

Impact kansen

Op basis van stap 1 van het SDG inkoop kompas is een analyse gemaakt van de positieve impact per inkoop categorie per SDG.

De database is gebaseerd op basis van uitgevoerde projecten.

MVI risicochecker (MVO)

 

MVO Nederland heeft een wereldkaar op haar website waar risico’s op schendingen van sociale voorwaarden zichtbaar zijn. Er kan gefilterd worden op 92 productgroepen.

Deze database is gebaseerd op openbare bronnen.

MVI criteriatool (RVO)

De rijksoverheid biedt een tool aan waarin per inkoop categorie voorbeelden teksten zitten om MVI op te nemen in een aanbesteding.

  1. Geschiktheidseisen
  2. Selectiecriteria
  3. Minimum eisen
  4. Gunningscriteria
  5. Contractbepalingen

Deze kunnen eenvoudig geselecteerd en gedownload worden.

Milieu criteriatool (EU)

Europa heeft per productgroep certeria ontwikkeld om milieuprestaties, kosten, marktaanbod en verificatie te vertalen naar een aanbesteding.

Voor 19 inkoop groepen wordt uitgelegd wat de milieu-impact is en een relatie gelegd met wetgeving en marktstandaarden. 

Praktijk voorbeelden

Op zoek naar voorbeelden van collega’s? De overheid heeft een selectie van praktijkvoorbeelden op een rij gezet. De voorbeelden zijn gerubriceerd. Omdat enkele voorbeelden meerdere onderwerpen behandelen zijn deze soms terug te vinden onder meerdere rubrieken.

 

MVI zelf evaluatie tool

 

De MVI zelfevaluatietool maakt inzichtelijk welke thema’s mee zijn genomen in een aanbesteding.

Publieke overheden kunnen een inlog aanvragen.

 

Pin It on Pinterest

Share This