Onderzoek betrouwbaarheid, volledigheid en begrijpelijkheid leveranciers informatie

Resultaten onderzoek

Kunnen leveranciers aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SGD’s) de impact van hun  oplossingen betrouwbaar,  zichtbaar en meetbaar maken voor inkopers?

Over deze vraag hebben 42 studenten bedrijfskunde van de HZ University of Applied Sciences zich, onder begeleiding van hun docent Marjolein van Noort, afgelopen maanden gebogen. Zij spraken met 18 leveranciers in opdracht van Provincie Zeeland en het MVI Platform. De studenten vroegen de ondernemers naar hun impact en ervaringen met de vragenlijst die Provincie Zeeland heeft gestuurd naar een aantal leveranciers als pilot. De  analyses van deze gesprekken leveren Provincie Zeeland en het MVI Platform waardevolle inzichten op.

Nieuwe opdracht

Periode: september – december 2022

Doelgroep: studenten die willen bijdragen aan een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.

Opdrachtgevers: Provincie Zeeland samen met het MVI Platform.

Doel: Leveranciers inzicht geven over relevante SDG indicatoren door per inkoopgroep de 169 indicatoren te filteren. 

Aanmelden: mail@mviplatform.nl 

Hieronder de 4 belangrijkste inzichten

1. SDGs kunnen gezien worden als wereldwijde doelen die lastig zijn te vertalen voor leveranciers naar lokale doelen

De 17 SDGs bevatten doelen waarvan een aantal lokaal te vertalen zijn. Denk aan maatregelen tegen hittestress in stedelijke gebieden bij SDG 13: klimaatactie. Provincie Zeeland heeft voor inkoop de relevante SDGs gekoppeld aan de beleidsdoelen. Op dit moment wordt samen met de beleidsmedewerkers gewerkt aan eenduidige meetbare impact, deze zullen later dit jaar gepubliceerd worden. Hiermee kunnen leveranciers in hun aanbod de bijdrage aan deze beleidsdoelen via een invul- en rekenblad zichtbaar maken. Het is dan ook niet het doel van Provincie Zeeland dat leverancier op alle SDGs impact moeten maken, wat sommige leveranciers dachten. De vragenlijst is breed om leveranciers bewust te maken van de samenhang tussen de SDGs.

2. De link tussen de SDGs en duurzaamheid definities is niet direct helder voor iedereen

Provincie Zeeland en MVI Platform gaan zichtbaar maken hoe de SDGs passen binnen de 3P’s (People, Planet, Prospherity) en ESG (Environmental Social Governance). De SDGs zijn een wereldwijde taal die zowel door overheden, bedrijven als NGO’s en burgers wordt toegepast. Ze werken in de praktijk goed, omdat ze actiegericht zijn. Binnen Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap gebruiken Provincie Zeeland en MVI Platform ze als afwegingskader om te bepalen wat materieel is (wat er toe doet), zodat effectief gestuurd kan worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 80% van de impact onzichtbaar is.  Toekomstbestendig ondernemen is sturen op én rapporteren over datgene wat ertoe doet.

3. Onder de 17 SDGs vallen 169 indicatoren die het doel concreet maken, de meeste leveranciers weten dit niet

Provincie Zeeland en MVI Platform gaan de relevant indicatoren per inkoopgroep filteren, zodat meer duidelijkheid en houvast wordt geven aan leveranciers. Hiervoor zijn we op zoek naar studenten die dit komend half jaar willen uitwerken voor de standaard door overheden gebruikte inkooppakkettenlijst zoals op PIANOo. Door dit uit te werken helpt het ook inkopers om de mogelijkheden op positieve dan wel negatieve impact te herkennen per inkooppakket. Aanmelden kan via mail@mviplatform.nl en kopenmetimpact@zeeland.nl

4. Het kwantificeerbaar maken van impact is zelfs voor ondernemers die al langer met duurzaamheid aan de slag zijn lastig

Duurzaamheid is complex om meetbaar te maken, omdat je informatie nodig hebt over wie, hoe en waar betrokken zijn bij de winning van grondstoffen, het productieproces, gebruik- en afdankfase. Vanwege de complexiteit van onze mondiale productieketens is het vaak lastig om te achterhalen wie betrokken zijn en welke grondstoffen gebruikt worden per schakel in de hele keten. En hoe bepaal je dan op welke wijze we kunnen produceren en consumeren binnen de draagkracht van de aarde? Er zijn legio instrumenten om duurzaamheid mee te meten. Elk instrument heeft eigen doelen, focus en functies. In verschillende situaties worden verschillende instrumenten gebruikt. Om de milieu impact van productieketens te meten heeft het RIVM een aantal instrumenten beschreven. Een aantal inkoopgroepen zoals bijvoorbeeld voor bureaustoelen maken gebruik van een milieu LCA’s (levenscyclus analyses). Het mooie is dat effecten van een LCA te linken zijn aan de SDGs waardoor we bestaande instrumenten kunnen gebruiken om het effect op de SDGs meetbaar te maken. Sociale LCA’s zijn minder ver ontwikkeld en toegepast. Hier voor is het instrument van MVO Nederland de MVOrisicochecker een goede eerste stap om inzicht te krijgen.

Wij danken alle studenten voor hun inzichten en de leveranciers om tijd vrij te maken in hun drukke agenda om de vragen van de studenten te beantwoorden

Pin It on Pinterest

Share This