Circulaire Producten | SDG 

Meubilair Abdijcomplex

In 2018 heeft Provincie Zeeland een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van los meubilair voor het Abdijcomplex, te Middelburg.

De levering bevat bureaus, bureaustoelen, vergadertafels en -stoelen, lounge werkplekken, kasten en zitjes.

Bij de inrichting van het gebouw is gekozen voor een flexibel kantoorconcept dat uitnodigt tot samenwerken en elkaar ontmoeten, met als doel  het opgavengestuurd werken stimuleren en ondersteunen. 

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: Weststrate

Periode: De opdracht is gegund in juli 2018. Het contract loopt tot 31 december 2021 met een mogelijkheid tot 4 keer verlenging met 2 jaar.

Leverancier circulaire producten:
Vepa: Edge T (bureau)
Vepa: Felt (stoel)
Vepa: Be Brave 200 (bureaustoel)

Het Meubilair draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

positieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op de EU-GPP criteria voor meubilair. TPAS voor duurzaam hout. Voor herbruikbaarheid is de formule uit de Cradle to Cradle Product Standaard v3.0 gebruikt.

Indicator 1

Toepassing van duurzaamheids-ontwikkelingen gedurende de looptijd van het contract (inclusief optiejaren).

Hoe meer ontwikkelingen worden toegepast hoe beter.

Indicator 2

Borgen van goede ergonomie bij flexibel werken van het aangeboden assortiment.

Hoe simpeler een optimale ergonomische houding bereikt wordt voor de gebruikers hoe beter.

Indicator 3

Ontwerp voor oneindig hergebruik.

(A) % herbruikbaar of composteerbaar aan het einde van de levensduur

(B) % hergebruikte grondstof of hernieuwbare grondstoffen in het product

Formule: (2A + B) /3  x 100

Indicator 4

Restwaarde vastleggen na de gebruiksduur van 7 jaar.

Inbegrepen in de restwaarde prijs is demontage, verwijdering en transport van het betreffende meubilair.

De uitvraag

Duurzaamheid was opgenomen als minimum eis en als gunningsciterium (25%). Bewijslast inzake gezondheid van materialen conform Europese grenswaarden en duurzaam hout was een knock-out eis. 

In het gunningscriterium is gekozen voor waarde behoud van materialen door oneindig hergebruik in het ontwerp concreet te maken voor 2 producten, een vast bedrag voor terugname naar 7 jaar op te nemen, refurbishment van het huidige meubilair concreet te maken en het tijdens de looptijd gebruiken van nieuwe ontwikkelingen.

Het aanbod

De winnende aanbieder heeft voor onderstaande geleverde producten het oneindig hergebruik berekend.

  • Be Brave 200
  • Edge-T 

Be Brave 200

Edge-T

FELT

“Voor de Europese aanbesteding Meubilair Abdijcomplex hebben we de minimum eisen en de circulariteit van producten concreet gemaakt. Het Platform heeft ons inzicht gegeven in wat er mogelijk is en welke  geharmoniseerde indicatoren er zijn.”

Cor Tromp

Senior Inkoper, Provincie Zeeland

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This