SDG 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Herinrichting Markt Brouwershaven

Op basis van het concept definitieve ontwerp, zoals gepubliceerd op Schouwen-Duiveland Denk Mee april 2021, is in beeld gebracht op welke wijze het project bijdraagt aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Het is van belang om deze waarden te borgen in de uitvoering.

Met deze herinrichting bereidt Brouwershaven zich voor op de toekomst met als doelstelling ‘Het mooiste stadje aan de Grevelingen te blijven’.

Het plangebied betreft de inrichting van Markt & Haven. De locale kennis van de bewoners en ondernemers is benut om tot een nieuw verkeersplan te komen. De stadsraad en Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven hebben meegedacht over de bestrating rond het plein waardoor de historische Tramlijn Zijpe-Burgh zichtbaar wordt.

Over dit project

Felixx Landschapsarchitecten werkte in opdracht samen met de stadsraad aan een inrichtingsplan waarin zoveel mogelijk van de oorspronkelijke voorstellen vanuit de marktateliers zijn verwerkt.

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland

Opdrachtnemer: Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.

Periode: Gunning opdracht juli 2021, start uitvoering oktober 2021

Oplossingen: Bomen aanplanten, regionale bloemenmix, hergebruik bestrating, verkeersluw maken openbare ruimte, ruimte voor muziektent en historische elementen, LED verlichting en oplaadpunten voor auto’s.

positieve impact indicatoren

De wereldwijd toegepaste indicatoren zijn gebaseerd op het raamwerk voor de duurzame doelen voor 2030. 

ambitieuze impact (niveau 3)

17.7 samenwerking

Bij de uitwerking van de plannen is samengewerkt met de stadsraad, ondernemers en bewoners van Brouwershaven. Input van de Stadsraad, OVB, Stichting Cultuur & Erfgoed (SCEB) is verwerkt in materialen en vormgeving. Via de pilot Citizenlab wordt input verzameld van bewoners en belanghebbenden.

significante impact (niveau 2)

3.9 lagere luchtemissies

Het project draagt bij aan de verkeersveiligheid door de mogelijkheid om de markt af te sluiten en het minder toegankelijk te maken (éénrichting en reduceren parkeerplaatsen). Hierdoor neemt de luchtvervuiling en geluidsoverlast rond de markt af.

4.7 SDG impact

Voor dit project is de impact in beeld gebracht op de duurzame ontwikkelingsdoelen en zijn extra kansen geïdentificeerd voor de aannemers. Door het publiceren van de impact van dit project wordt de kennis breed verspreid.

8.9 duurzaam toerisme

De basis voor dit ontwerp is de inrichtingsschets die de stadsraad en OVB maakten samen met inwoners en ondernemers. Met de ‘Visie Haven & Markt’ is Brouwershaven voorbereid op de toekomst en blijft het tegelijkertijd “Het mooiste stadje aan de Grevelingen.”

9.4 lage CO2

In het project gebied is hergebruik van 2595m2 bestrating voorzien wat een CO2 reductie op levert van 93 ton CO2. De LED straatverlichting draagt ook bij aan CO2 reductie.

11.4 cultureel erfgoed

Met de herinrichting krijgt de muziektent meer ruimte voor muziekvoorstellingen. Er wordt een verwijzing gemaakt naar de historische tramlijn Zijpe-Burgh.

12.5 hergebruik

In het project worden de natuursteen kinderkoppen, gebakken klinkers en de streklaag natuursteen hergebruikt.

15.9 biodiversiteit

Toevoeging van mobiele plantenbakken met een bloemenmix gebaseerd op inheemse soorten, heesterbeplanting en 6 bomen aan het plangebied.

basis impact (niveau 1)

7.2 duurzame energie

Er is een Gemeentelijke Energie Agenda en een zeeuwse regionale energiestrategie  opgesteld. De energie in het projectgebied voor verlichting en oplaadpunten is afkomstig uit duurzame energie.

MVI inclusieve samenleving PL

10.2 invalide plaats 

Het project heeft invalide parkeerplaatsen voorzien.  

MVI inclusieve samenleving PL

13.2 water overlast 

De gemeente heeft een klimaat adaptieplan opgesteld voor het gebied. In het ontwerp zijn straatkolken voorzien voor de afwatering.

Kansen om de impact te verhogen voor dit project

  • Extra hemelwater opvang (SDG6)
  • Lokale leveranciers (SDG8)
  • Oplaadpunten fietsers en scooters  (SDG9)
  • Hergebruik fietsenrekken en palen straatverlichting (SDG12)
  • Verticaal groen tegen hitte stress (SDG13)

 

“We hebben een kansenkaart gemaakt met behulp van het SDG inkoop kompas. Hieruit komt naar voren dat er directe en indirecte kansen zijn om met de kwaliteitsimpuls de bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen verder te vergroten. Deze delen we met onze aanbieders zodat het ontwerp geoptimaliseerd kan worden”.

Pieter Swerus

Concern inkoper, Gemeente Schouwen-Duiveland

Pin It on Pinterest

Share This