Circulair | SDG 8, 9, 11, 12, 13, 15

Leisure Lane

De Provincie Limburg en de gemeenten Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Simpelveld en IBA Parkstad B.V. hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de Leisure Lane, een recreatieve langzame verkeersroute van 33,4 km, te realiseren. 

Een route die op een unieke manier stedelijke gebieden, hoogwaardig landschap, bedrijfslocaties en recreatieve attracties met elkaar verbindt. Het landschap vertelt het verhaal van de regio. Dit verhaal wordt op gezette tijden onderbroken door een pauze in de vorm van uitzichtpunten, paviljoens en tuinen. 

Voor dit project wordt gewerkt met een Bouwteam waardoor eerder kennis en kunde van de markt wordt ingezet om het ontwerp te optimaliseren. 

Over dit project

Opdrachtgever: gemeenten Beekdaelen, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Brunssum, Simpelveld. Provincie is gemandateerd voor de aanbestedingsprocedure en projectmanagement.

CPV codes: 45000000,  45200000

Periode: De tender is in oktober 2020 gepubliceerd de looptijd van het contract is eind 2023.

Circulariteit:
Voor deze pilot wil Provincie Limburg ervaring op doen met een materialen paspoort en het toepassen van tenminste 1 innovatief circulair bouw element. Het is van belang om ervaringen en kennis opgedaan in het project zichtbaar te maken via de (virtuele) informatieborden.

De leisure lane draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

positieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op de wereldwijd SDGs van de United Nations

SDG 3.1

Gezond bewegen

Parkstad is een regio met een grote opgave op het gebied van verbeteren van gezondheid en vitaliteit
van haar inwoners. Het project draagt bij aan het letterlijk ‘in beweging krijgen’ van de inwoners van de
regio: per fiets, joggend of wandelend.

SDG 8.3

Extra bezoekers

Het aanleggen van de Leisure Lane verbindt de belangrijkste attracties. Het aanhaken van nieuwe attractiepunten stimuleert
investeringen in de vrijetijdseconomie.  De Leisure Lane kan zich daarna ontwikkelen tot een belangrijke schakel in het internationale fiets netwerk en daarmee extra bezoekers naar de regio trekken.

SDG 9.4

Innovatief element

Tenminste 1 element bestaat  uit een innovatieve circulaire oplossing.

Door het toepassen van nieuwe materialen in de praktijk wordt het POI niet alleen een cultuur historisch uithangbord, maar ook een uithangbord voor de nieuwe economie in Limburg.

SDG 11.2

Veilige infra

De Leisure Lane is een belangrijke verbinding voor woon-werkverkeer en schoolgaande jeugd. Door de brede uitvoering en het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen is het bovenal ook een veilige route, die mede moet bijdragen aan het terugdringen van ongevallen tussen langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer.

SDG 12.2

Circulair 

De Leisure Lane is de plek waar tenminste 1  innovatief circulair element zichtbaar wordt gemaakt, doorgerekend op de mate van circulariteit en voorzien van een
materiaal paspoort. De markt wordt uitdaagt om met innovatieve
circulaire waarde modellen te werken.

SDG 13.2

CO2 reductie

De Leisure Lane stimuleert het gebruik van de fiets en ontmoedigd daarmee het gebruik van de auto, met name ook over kortere afstanden. Daarmee levert het project op lokaal en regionaal niveau een bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

SDG 15.5

Biodiversiteit

 Het fietspad heeft brede ecologisch ingerichte bermen voor een ecologisch
verbindingslint tussen verschillende (natuur)gebieden. Hierdoor ontstaat op diverse plekken een unieke habitat
voor flora en fauna.

SDG 17.7

Samenwerken

De Leisure Lane is onderdeel van IBA. In juli 2021 start het expojaar van IBA Parkstad, presenteert IBA de projecten. Hiermee wordt kennis gedeeld over een duurzamere economie. Door te werken met een bouwteam wordt er veel eerder kennis gedeeld tussen partijen.

De uitvraag

De opdrachtnemer dient conform de Inschrijvingsleidraad onder paragraaf 3.7.2 (Kwalitatief document Beeldkwaliteit) inzichtelijk te maken hoe de Opdrachtnemer invulling gaat geven aan het materiaal paspoort, het innovatief circulair element(en) en het zichtbaar maken van de pilot. Voor details over de uitvraag klik op de knop hieronder.

kaart leisurelane parkstad

Voor de Leisure Lane hebben we gekozen om een circulaire pilot uit te voeren waarbij we als launching customer een innovatief circulair element toepassen op tenminste 1 van de Points of Interest. Daarnaast gaan we voor de eerste keer een materiaal paspoort voor het element opstellen.

Dennis Storcken

Contractmanager, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This