Provinciaal Leernetwerk 2021 – 2022 | Limburg

Circulair Inkopen

Uit onderzoeken komt naar voren dat veel aanbestedingen circulariteit nog te weinig belonen. Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen is het van belang dat we circulair gaan inkopen tot standaard maken.

In november 2021 is Provincie Limburg samen met de gemeenten een leernetwerk gestart. Meer dan 40 deelnemers delen in 10 bijeenkomsten ervaringen en werken samen om op te schalen.

CoP circulair inkopen
bijeenkomst 1

Tijdens de eerste bijeenkomst op 2 november 2021 gaan we aan de slag met de definitie van circulair inkopen.

afval is grondstof

De stelling van bijeenkomst 2 is afval bestaat niet.

circulaire werkschoen

Tijdens de derde bijeenkomst op 11 januari 2022 leren we hoe we kringlopen kunnen sluiten.

afval is grondstof

Levensduurverlenging van electrische apparaten bespaard niet alleen CO2, maar ook kosten leren we tijdens de vierde bijeenkomst 1 februari 2022.

abdij studio

Beleidskader

In het beleidskader CE Limburg 2.0 (d.d. 5 oktober 2020) is als doel gesteld om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen (mineralen/metalen/fossiel) te gebruiken in de Limburgse Economie. In 2050 moet de Limburgse Economie 100% circulair zijn.

Als launching customer (1 van de 5 actielijnen) hebben inkopers een belangrijke rol. Door het toepassen van circulaire oplossingen van Limburgse ondernemers en dit zichtbaar te maken voor andere inkopers in Nederland en het buitenland.

“circulair potentieel ” Limburg¬†

Indicatieve grondstoffen kaart Limburg

De grondstofstomenkaart geeft een eerste indicatie van de grondstof- en reststromen in Limburg op basis van beschikbare openbare data.

Aan de linkerkant staan de inputs (grondstoffen inclusief energieverbruik) en rechts de output (reststromen, CO2 en afvalwater.

Pin It on Pinterest

Share This