Meetbare impact

Hoe draagt jouw project bij aan de duurzaamheidsdoelen?

Provincie Zeeland heeft samen met het MVI Platform een methodiek ontwikkeld om voor iedere aanbesteding de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen meetbaar te maken.

Via onderstaande rekenblad kan een aanbieder van producten, diensten of een werk zichtbaar maken wat de vermeden CO2 emissies, inclusief de lagere milieuimpact van secundaire materialen voor een product, dienst of werk.

Door alle inkopen op te tellen kun je voor het MVI manifest monitoren welke impact je realiseerd. Daarnaast kun je voor je organisatie voetafdruk je scope 3 in beeld brengen.

KG vermeden CO2 

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt door de uitstoot van broeikasgassen. Fossiele grondstoffen worden schaars. Daarom is wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. De provincie zeeland neemt haar verantwoordelijkheid om het Zeeuwse deel van deze wereldwijde opgave te realiseren.

%

reductiedoelstelling CO2 2030

%

Reductiedoelstelling 2030 gebruik primaire grondstoffen

kg vermeden primaire grondstof

De Nederlandse overheid heeft de ambitie geformuleerd om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben bereikt. Hoe om te gaan met downcycling (afname van de kwaliteit/zuiverheid) van materialen wordt op dit moment op rijksniveau afgestemd. Primaire grondstoffen zijn metalen, mineralen en olie en gas.

KG vermeden CO2 

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt door de uitstoot van broeikasgassen. Fossiele grondstoffen worden schaars. Daarom is wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. De provincie zeeland neemt haar verantwoordelijkheid om het Zeeuwse deel van deze wereldwijde opgave te realiseren.

%

reductiedoelstelling CO2 2030

%

Reductiedoelstelling gebruik primaire grondstoffen (mineralen, metalen, olie/gas)

kg vermeden NOx

De Nederlandse overheid heeft de ambitie geformuleerd om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben bereikt. Hoe om te gaan met downcycling (afname van de kwaliteit/zuiverheid) van materialen wordt op dit moment op rijksniveau afgestemd.

m3 opslag zoetwater 

Zeeland heeft geen zoetwater dit wordt via pijpleidingen uit o.a. de Biesbosch door Evides getransporteerd naar de gebruikers.

De provincie zeeland neemt haar verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid van zoetwater te vergroten. 

toename buffercapaciteit

Toename biodiversiteit

m2 inheems groen 

Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Eén van die maatregelen zijn groene, of groenblauwe daken en daarvoor is subsidie mogelijk.

MW geinstalleerd hernieuwbare energie 

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt door de uitstoot van broeikasgassen. Fossiele grondstoffen worden schaars. Daarom is wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. De provincie zeeland neemt haar verantwoordelijkheid om het Zeeuwse deel van deze wereldwijde opgave te realiseren.

Toename MW duurzame energie

Pin It on Pinterest

Share This