Actieplan Maatschappelijk Verantwoord opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2024-2026

maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

Gemeente Heerlen kan en wil het verschil maken door actief bij te dragen aan haar beleidsdoelen met MVOI. Als gemeente hebben we een voorbeeldrol voor iedereen die leeft en werkt binnen onze gemeente en daarbuiten. Wij laten zien hoe wij door sociaal, lokaal en duurzaam in te kopen bijdragen aan een beter klimaat, de ontwikkeling naar een inclusieve circulaire economie.

 

Onze focus 2024 – 2026

aantal faire trade producten

Met het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) willen we misstanden voorkomen en aanpakken in de toeleveringsketens van bedrijven waar we spullen van kopen.  Voor inkoop groepen mogelijke misstanden zijn faire trade producten verplicht indien deze beschikbaar zijn op de markt.

Aantal projecten met ISV:  0

sdg 8 inkoop

budget naar sociale ondernemingen

We vragen onze leveranciers om ongeacht het soort opdracht 2-5% van de opdrachtsom te besteden aan social return. Met als doel bij de dragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Aantal gemeten projecten:  0

MVI inclusieve samenleving PL

kg vermeden NOx

We vragen onze leveranciers inzicht in hun bijdrage om NOx/fijnstof te reduceren als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. Het doel van het schone lucht akkoord is om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren.  

Aantal gemeten projecten:  0

sdg 11 schone lucht

kg vermeden primaire grondstoffen

We vragen onze leveranciers inzicht in hun bijdrage om primaire grondstoffen te vervangen door hergebruikte en/of hernieuwbare materialen. Het doel van het grondstoffen akkoord is een reductie van primaire materialen van 50% in 2030 en 100% in 2050. 

Aantal gemeten projecten:  0

sdg 13 inkoop

kg vermeden CO2

We vragen onze leveranciers inzicht te geven in hun bijdrage om CO2 te vermijden voor onze inkoop. Vermeden CO2 wordt berekend ten opzichte van de fossiele referentie. Het doel van het klimaat akkoord  is en reductie van 55% in 2030 en 100% in 2050.

Aantal gemeten projecten:  0

sdg 13 inkoop

aantal Pilot projecten

We gaan 3 pilots per jaar starten. Het doel van de pilots is om samen met alle stakeholders te leren hoe we impact kunnen maken. Voor 2024 zijn de drie pilot onderwerpen: werken met een materiaal regisseur, refurbishment uitvragen en de MilieukostenIndicator (MKI) uitvragen.

Aantal zichtbare pilots:  0

sdg 17 inkoop

uitgevoerde pilots met impact op de duurzame ontwikkelingsdoelen

Gemeenten Heerlen heeft in 2023 voor een aantal projecten zichtbaar gemaakt wat de impact is op de duurzame ontwikkelingsdoelen.  Door te klikken op de plaatjes of tekst wordt dit zichtbaar gemaakt. Voor alle pilot projecten zal een pagina gemaakt worden in 2024 – 2026 om de kennis actief te delen.

Speedboot

Van Grunsvenplein

triple-T trolley

Rondje Groeves

Heksenberg

Fietscouriers

 Hitte bestendige stad

Grondstoffen plan

Caumerbeek zichtbaar

 Hitte bestendige stad

Pin It on Pinterest

Share This