Biobased Circulaire Producten | SDG 8, 9, 12, 13, 15

Rotonde N253

In 2019 heeft Provincie Zeeland besloten tot de aanleg van een rotonde in de N253 ter hoogte van Sint Anna Ter Muiden. 

De N253 verbindt Nederland met België en is een belangrijke ontsluitingsweg voor (toeristische) bezoekers van Sluis en het vrachtverkeer op de route Terneuzen – Zeebrugge. 

Doel van de rotonde is het verbeteren van de verkeersveiligheid en  doorstroming. 

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: KWS infra bv

Periode: De opdracht is gegund in  september 2019 en wordt opgeleverd voor 20 december 2019.

Bio-based circulaire elementen:
Betonpoer
Reflectorplanken
Schampblokken
Picknickset
Tegels

 De Rotonde N253 sint anna ter muiden draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

positieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op de NPR-CEN/TR 16208 voor bio-based producten. Voor circulairiteit zijn deze gebaseerd op Levenscyclusanalyse (LCA) ISO 14040/14044 en rekenmethodes conform SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken.

Indicator 1

Het percentage biobased grondstoffen in het product ten opzichte van de totale massa.

Biobased grondstoffen zijn afkomstig uit biomassa (de biodegradeerbare fractie van landbouw, bosbouw, aqua cultuur, afvalstoffen uit de industrie en huishoudelijk afval).

Indicator 2

Inzicht in de MKI waarde van het project.

Milieukosten indicator geeft inzicht in de laagste milieu impact. MKI drukt namelijk de milieueffecten van het materiaal en energieverbruik van wieg tot graf  uit in euro’s.

DuboCalc is een tool die RWS heeft ontwikkeld.

Indicator 3

Inpasbaarheid in de natuurlijke omgeving.

Door rekening te houden met aanwezige flora en fauna in het gebied. Versterking van natuurlijke waarden in het gebied en verbeteren van de waterhuishouding.

Indicator 4

Overlast bouwfase beperken.

.

De uitvraag

De duurzame gunningscriteria moesten smart worden gemaakt voor de volgende onderdelen:

  • Milieukosten (MKI) als gevolg van de materiaal keuze en werkwijze in de realisatie fase.
  • Inzicht geven in de toepassing van producten die gemaakt zijn van biobased materialen.
  • Technische inpasbaarheid in het gebied.
  • Borging van een veilige doorgang van verkeer tijdens de looptijd en beperken van overlast voor de omgeving.

 

Het aanbod

De winnende aanbieder heeft de volgende 5 biobased producten opgenomen. Deze producten worden geleverd met het Bio Bound Take Back Systeem certificaat. Hiermee wordt geborgd dat de producten aan het einde van de gebruiksduur teruggenomen worden om te worden verwerkt in nieuwe Bio Bound beton producten of in andere recyclingsinitatieven. Daarnaast is low maintenance gras toegepast waardoor 40% minder gemaakt hoeft te worden.

Biobased betonpoeren

Biobased picknickset

Biobased tegels

biobased reflectorpalen

Voor de Rotonde N253 hebben we gekozen om de milieukostenindicator (MKI) toe te passen om de milieu-impact te vergelijken met de referentie. Hierdoor kregen aanbieders de optie om met innovatieve voorstellen te komen. KWS heeft een oplossing aangeboden waarvan de MKI 60% lager is dan de referentie door een innovatief ontwerp waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de bestaande wegenstructuur

Arthur Siereveld

Inkoper, Provincie Zeeland

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This