SDG 3, 8, 9, 11, 15, 17

Herinrichting Dreef

Het project “Dreef” is één van de deelprojecten uit het
Masterplan Bruinisse Voortvarend.  De gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken hierbij samen aan de herinrichting van het dorp Bruinisse. 

Dit project is door de gemeente Schouwen-Duiveland onder de Raamovereenkomst Infrawerken op de markt gebracht. Drie aannemers zijn in een ‘minicompetitie’ gevraagd een aanbieding te doen waarbij het optimaliseren van het ontwerp en het realiseren van kansen voor duurzame ontwikkeling centraal staan.

Doel van deze herinrichting is het verbeteren van de  verblijfskwaliteit in het centrum en het creëren van een prettige openbare ruimte.

Over dit project

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland

Opdrachtnemer: Kuipercompagnons (ontwerp) en M.J. Oomen Riool- en betontechniek Sprundel (uitvoering)

Periode: De opdracht is gegund in september 2019 en opgeleverd in juni 2020

Leveranciers schone technieken:
Bio Bound: biobased (olifantengras) keerwand
MSN: lichtmasten
Lightronics: dynamische verlichting
VelopA: straatmeubilair

De herinrichting Dreef draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

positieve impact indicatoren

De wereldwijd toegepaste indicatoren zijn gebaseerd op het raamwerk voor de duurzame doelen voor 2030. 

SDG 3.6.1

 Verbeterde verkeersveiligheid

De Kiss & ride is voorzien van een andere kleur en bebording. Door het creëren van een tweede ingang voor de school en  het afscherminen van de expeditie bij AH en het aanleggen van zebrapaden is het veiliger geworden. Door de lagere snelheid  verbetert de luchtkwaliteit.

SDG 8.3

Duurzame groei  MKB 

Dit project is uitgevoerd door lokale (Zuid-West Nederland) aannemers en groenbedrijven. De producten zijn geproduceed in Nederland (o.a. VelopA, BioBound, MSN en Lightronics). Hierdoor wordt werkgelegenheid behouden en innovatie gestimuleerd.

SDG 9.4

Gebuik schonere technieken

Er zijn 2 oplaadpunten voor electrische (deel)auto’s geplaatst, dynamische LED verlichting, fietsparkeerruimte en een biobased keerwand van olifanten gras zorgen voor 26 ton CO2 emissie reductie per jaar.

SDG 11.7

 Verbeterde verblijfskwaliteit

Er zijn ruime parkeerplaatsen, extra verlichting en hoogwaardig groen toegevoegd. Door in kleuren en details te verwijzen naar de rijke Mosselcultuur is het gebied kwalitatief hoogwaardig heringericht. Het verplaatsen van de bibliotheek heeft de leegstand in het centrum verminderd.

SDG 15a

Verbeterde biodiversiteit 

Er is hoogwaardig groen gekozen. De soorten groen zijn een bloemenmix gebaseerd op inheemse soorten en versterken de biodiversiteit in het gebied. Dit is een speciaal mengsel genaamd Schouwen-Duiveland. Ook zijn er extra bomen geplant. Het groen zorgt voor exra verkoeling in de zomer.

SDG 17.7

Samenwerken aan de SDG 

De gemeente werkt standaard met 6 lokale aannemers in samenwerking met ondernemers en bewoners. Voor dit project is samengewerkt met SD Op Weg waardoor er deelauto’s zijn gekomen bij de laadpalen. Dit is het eerste project waar het nieuwe SDG ambitiewiel is getest.

Project doelstellingen

 

  • Prettige openbare ruimte.
  • Goede hemelwater afvoer bij extreme regenval.
  • Goede bereikbaarheid nieuwe en bestaande detailhandel
  • In het project worden kansen op het gebied van duurzaamheid, sociale initiatieven en innovatie benut.
  • Goed afgestemde uitvoering.

biobased keerwand

Bio Bound

 

 

 

Laadpunten deelauto

Duurzame verlichting

“Door samen te werken met alle stakeholders hebben we in korte tijd een kwaliteitsimpuls kunnen realiseren voor Bruinisse centrum. Tegelijkertijd is de leefbaarheid verhoogd en leegstand verminderd. Ik ben trots op de 8.0 die de bewoners en ondernemers hebben gegeven aan dit project”.

Ankie Smit

Wethouder Energie en Klimaat, Gemeente Schouwen-Duiveland

Foto Voor en na het project

marketplaza

Pin It on Pinterest

Share This