Actieplan 2020 – 2023 | Dashboard 2021

maatschappelijk verantwoord inkopen

Provincie Limburg stelt zich tot doel om zoveel mogelijk Maatschappelijk Verantwoord in te kopen op een professionele, integere, betrouwbare, transparante en uniforme wijze.

In het aanbestedings- en inkoopbeleid spelen 3 belangrijke thema’s: het regionale bedrijfsleven (economie), SROI (mens) en duurzaamheid (planeet).

Doel is om de Limburgse innoverende en concurrerende economie te versterken, en bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Provincie Limburg heeft het Manifest MVI ondertekend en een actieplan opgesteld.  

MVI is een krachtig instrument om het beleidsdoelen van Provincie Limburg te vertalen naar de eigen aanbestedingen: ‘Practise what you preach’.  In 2020 is door Provinciale Staten het Beleidskader Circulaire Economie 2.0 vastgesteld. In het beleidskader is circulair inkopen een belangrijk speerpunt. 

Monika Portener Dawidczyk

Senior Jurist, Provincie Limburg

Resultaat 2021

Duurzame groei regionale economie

Met aanbestedingen zoveel mogelijk bijdragen aan het creëren en behouden van de werkgelegenheid in Limburg.

Inclusieve samenleving opbouwen

Deel van het aanbestedingsbedrag besteden voor banen, stages en leerwerkplekken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulair vormgegeven economie stimuleren

Via aanbestedingen de transitie naar een circulaire economie in Limburg versnellen en bijdragen aan de lokale klimaatopgave.

%

% actief uitgenodigd

Het regionaal bedrijfsleven wordt bij meervoudig onderhandse aanbestedingen waar mogelijk actief uitgenodigd

%

% projecten SROI

Alle kansrijke inkoopopdrachten > €100.000 als eis voor opdrachtnemer

Huidige status: 14 projecten

%

circulaire pilots

Doelstelling: 3

Huidige status: 4

Circulaire projecten 2021

Verlichting N273 Baarlo

triple-T trolley

Reconstructie N271

Contract vervoer schade

Vervangen kunstwerk N273

N280 Wegvlak Horn

Infra gebied VDL Nedcar

 repro nabewerking

 bureaustoel

Pin It on Pinterest

Share This