Actieplan 2020 – 2023 | Dashboard 2021

maatschappelijk verantwoord inkopen

Provincie Limburg stelt zich tot doel om zoveel mogelijk Maatschappelijk Verantwoord in te kopen op een professionele, integere, betrouwbare, transparante en uniforme wijze.

In het aanbestedings- en inkoopbeleid spelen 3 belangrijke thema’s: het regionale bedrijfsleven (economie), SROI (mens) en duurzaamheid (planeet).

Doel is om de Limburgse innoverende en concurrerende economie te versterken, en bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Provincie Limburg heeft het Manifest MVI ondertekend en een actieplan opgesteld.  

MVI is een krachtig instrument om de beleidsdoelen van Provincie Limburg te vertalen naar de eigen aanbestedingen: ‘Practise what you preach’.  In 2020 is door Provinciale Staten het Beleidskader Circulaire Economie 2.0 vastgesteld. In het beleidskader is circulair inkopen een belangrijk speerpunt. 

Monika Portener Dawidczyk

Senior Jurist, Provincie Limburg

Resultaat 2021

Duurzame groei regionale economie

Met aanbestedingen zoveel mogelijk bijdragen aan het creëren en behouden van de werkgelegenheid in Limburg.

Inclusieve samenleving opbouwen

Deel van het aanbestedingsbedrag besteden voor banen, stages en leerwerkplekken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulair vormgegeven economie stimuleren

Via aanbestedingen de transitie naar een circulaire economie in Limburg versnellen en bijdragen aan de lokale klimaatopgave.

%

% actief uitgenodigd

Het regionaal bedrijfsleven wordt bij meervoudig onderhandse aanbestedingen waar mogelijk actief uitgenodigd

%

% projecten SROI

Alle kansrijke inkoopopdrachten > €100.000 als eis voor opdrachtnemer

2021: 14 projecten

%

circulaire pilots

Projecten waarin Provincie Limburg pilots heeft om de kringloop te sluiten (via samenwerken, contract, materialen, markt oplossingen etc).

2021: 4 pilots (doel 3/jaar)

Circulaire projecten 2021 (niveau 3)

Bij niveau 3 projecten is Provincie Limburg launching customer voor innovaties voor systeemverandering. Dit kunnen nieuwe materialen zijn maar ook nieuwe contractvormen en samenwerkingen. 

N280 Wegvlak Horn

triple-T trolley

Reconstructie N271

Vervangen kunstwerk N273

Leernetwerk Inkopers Limburg

Circulaire projecten 2021 (niveau 2)

 bureaustoel

Bij niveau 2 projecten wil Provincie Limburg inzicht in de ladder van circulariteit voor een product. Om de transitie te kunnen maken naar een volledig circulaire economie is het van belang dat we meer inzicht krijgen in de mate van circulariteit van werken en producten.

Circulaire projecten 2021 (niveau 1)

Bij niveau 1 projecten wil Provincie Limburg inzicht in de wijze waarop efficiency van grondstoffen en energie is geborgd op het project en/of bij de organisatie. Met een gecertificeerd milieuzorgsysteem of energieprestatieladder kan een leverancier aantoonbaar maken dat ze werken naar het continue verminderen van het verlies aan grondstoffen door emissies naar lucht, water, bodem.

Verlichting N273 Baarlo

 repro nabewerking

Contract vervoer schade

Pin It on Pinterest

Share This