Dashboards

Deze organisaties monitoren de positieve Impact van hun inkopen. Op basis van de doelstellingen in het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wordt bijgehouden wat de bijdrage is. Het MVI Platform maakt dit zichtbaar op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals.

Provincie Zeeland

Centraal in het Maatschappelijk Verantwoord Inkoop plan 2021-2024 staat het borgen van MVI, zowel binnen de organisatie als daarbuiten voor alle projecten.

Per project wordt het ambitieniveau van te voren vastgelegd voor de SDG impact. Om te versnellen moeten alle projecten bijdragen aan SDG9 (innovatie en duurzame infrastructuur).

 

Provincie Limburg

De provincie stelt zich als doel om zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord in te kopen op een professionele, integere, betrouwbare, transparante en uniforme wijze.

Binnen MVI zijn 3 doelstellingen gekozen voor periode 2020-2023.  Onderaan het dashboard zijn de projecten waar positieve impact zichtbaar en meetbaar is gemaakt weergegeven.

Pin It on Pinterest

Share This