Actieplan 2017 – 2020 | Dashboard

maatschappelijk verantwoord inkopen

Op 8 December 2017 tekende Harry van der Maas, Gedeputeerde Provincie Zeeland het manifest MVI.

Met als doel om duurzame beleidsambitie te realiseren, zoals het verminderen van CO2-emissies, de transitie naar een circulaire economie en het voorkomen van mensenrechtenschendingen in de productie keten.

MVI kan ook bijdragen aan het behalen van specifieke lokale beleidsdoelen, zoals het stimuleren van bepaalde bedrijfstaken en het bevorderen van werkgelegenheid.

De inkopers van Provincie Zeeland hebben in 2019 de module inkopen met impact succesvol afgerond.  

MVI actieplan 2017 – 2020

 

%

Klimaatbewust inkopen

Electra: 100% NL wind

Brandstof: 100% groen gas

%

Biobased inkopen Trajecten

Doelstelling: 12

Huidige status: 15

%

CirculaiR inkopen onderzoeken

Doelstelling: 12

Huidige status: 14

%

Social return on investment

Alle inkoopopdrachten voor diensten en werken > 250.000 op haalbaarheid toetsen

Klimaat bewust inkopen

Gebruik 100% duurzame energie om CO2 uitstoot te voorkomen en klimaatverandering tegen te gaan.

Bij onvoldoende groengas compenseer de CO2 emissie.

0% CO2 emissies scope 1 & 2

Biobased economie

Creeer kansen voor het toepassen van (nieuwe) producten gemaakt van hernieuwe grondstoffen. 

 Minimaal 3 biobased projecten per jaar realiseren.

Totaal 12 projecten

oneindig hergebruik

Ontwerp circulaire materiaal kringlopen om afval te voorkomen. 

Onderzoek welke producten van de 3 biobased inkoop trajecten circulair te maken zijn. 

Totaal 12 producten

Social return on investment

Betrek mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij  projecten.

Bij alle inkoopopdrachten voor diensten/werken > 250.000 opdrachtnemer  verplichten.

100% 

MVI projecten

Flexibele arbeid

Energie

statenzaal-pz

Statenzaal

Gebouw A

Tractaatweg

Handdoekjes

Scooter

Asfaltwerken 

Mobieltjes 

Zeelandbrug 

Ontmoetings- ruimte

Bedrijfskleding

Taartservies

Gebouw G

Rotonde

Hygiene papier 

Compost 

Abdij kozijnen

Wegsteunpunt

Meubilair

Poolauto

Bankjes kanaal

IOS tablets

Catering

Afvalbakken 

Electriciteit

 

 

Fietspad

Stationsbrug

Pin It on Pinterest

Share This