CO2goederen

Berekenen vermeden CO2 goederenvervoer

Berekenen vermeden CO2 goederenvervoer

Door de toename van CO2 in de atmosfeer verandert het klimaat en stijgt de zeespiegel. Er zijn veel bronnen van CO2 emissies waardoor we allemaal kunnen bijdragen. Daarom vragen wij onze opdrachtnemers om via dit formulier meetbaar te maken hoeveel CO2 vermeden wordt door bewust te kiezen voor een duurzamere vorm van  transport dan de referentie (diesel B7). De uitstoot van broeikasgassen uitgedrukt in CO2 equivalenten wordt berekend op basis van de Nederlandse Emissiefactorenlijst te vinden via https://www.co2emissiefactoren.nl/ d.d. 3 april 2023. De vermeden CO2 emissies worden berekend op basis van het type brandstof waarmee gereden is ten opzichte van de referentie (gemiddelde). De factor waarmee gerekend wordt is opgebouwd uit de indirecte emissie (bij de winning van de brandstof) plus de directe emissies (bij het gebruik van het vervoersmiddel). Dit wordt Well to Weel (van winning tot en met gebruik) genoemd.

Alle velden met een ster moeten ingevuld worden. Indien er meerdere vervoersmiddelen worden gebruikt met dezelfde brandstoffen kunt u de liters brandstof hiervan optellen. Vervoersmiddelen met een andere brandstoffen kunt aangeven op een nieuwe regel door via de dropdown het type brandstof te selecteren. Per brandstof/vervoersmiddel moeten de verwachte liters voor deze opdracht ingevuld worden. De vermeden kg CO2 equivalenten worden automatisch berekend. Door op verzenden te drukken wordt het formulier gedeeld met de opdrachtgever en ontvangt u een pdf van de invoer ter controle in uw inbox. Voor vragen kunt u contact opnemen met MVI Platform via info@mviplatform.nl of +31 6 54653704

Naam
Naam
voornaam
Achternaam
maand/jaar
maand/jaar
Type brandstof
kg vermeden CO2 emissies

kg
Type brandstof
kg vermeden CO2 emissies

kg
Wij reduceren emissies door

Pin It on Pinterest

Share This