Circulair | SDG 7, 9, 12, 13

Openbare verlichting

De Provincie Limburg is van plan, om samen met de gemeenten Maastricht, Meerssen en Sittard-Geleen, een nieuw contract af te sluiten voor levering en onderhoud van de openbare verlichting.

Er zijn op dit moment in Limburg zo’n 7500 lichtmasten en bijna 9000 armaturen (draagconstructies) langs provinciale wegen verspreid door de gehele provincie.

Het doel is het sluiten van een raamovereenkomst voor de uitvoering van de opdracht voor onderhoud. De opdracht is van dien aard dat voldoende actieve (specialistische) partijen alleen, of in combinatie in staat worden geacht om mee te dingen naar de opdracht. Voor vervangingsprojecten en integrale projecten wordt een raamovereenkomsten gesloten met vijf (5) ondernemers die in minicompetitie kunnen aanbieden tijdens de raamovereenkomst.

Over dit project

Opdrachtgever:  gemeenten Maastricht, Meerssen en Sittard-Geleen en Provincie Limburg

CPV code: 580232100-1

Periode: De tender is in november 2020 gepubliceerd. 

Type: Europese openbare aanbesteding

Circulariteit gunning:
Op basis van de innovaties die worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht en de innovaties te beschrijven die op dit moment in ontwikkeling zijn. Voor de operationele uitvoering van werkzaamheden, technische invulling (nieuwste materialen en technieken) en materialisatie (planning van onderlinge werkzaamheden,  eenduidige materialen en standaardisering).

Openbare verlichting draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

positieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op de internationale SDGs van de United Nations

SDG 9.4

Innovatie

Inzicht in het toepassen van duurzame innovaties voor werkprocessen, materialen en technieken en innovaties die in ontwikkeling zijn.

SDG 11.5

Veiligheid

Goede communicatie en planning zorgt voor een beperkte hinder, overlast en onveilige situaties tijdens de werkzaamheden.

SDG 12.5

Circulair

Goed onderhoud en reiniging verlengen de levensduur  van materialen. Demontage en standaardisatie maken hergebruik mogelijk.

SDG 13.2.2

CO2 emissies

Door verlichting te dimmen en overschakeling naar LED armaturen wordt ongeveer 657.468 kg CO2 per jaar bespaard obv grijze stroom. 

De uitvraag

Voor deze tender gelden de minimum criteria uit de MVI criteriatool als eis voor:

  • GRONDWERKEN, BOUWRIJP MAKEN TERREIN EN SANERING/ BODEMSANERING;
  • KABELS EN LEIDINGEN;
  • OPENBARE VERLICHTING;
  • MOBIELE WERKTUIGEN UITBESTEDING.

Als gunningscriteria voor duurzaamheid en innovatie (20%) moet de ondernemer beschrijven hoe hieraan invulling wordt gegeven in de eigen organisatie, de werkwijze en de dienstverlening in relatie tot de opdracht. 

kaart leisurelane parkstad

“Voor de verlichting zijn de MVI criteria eisen toegepast. Om de circulariteit te verhogen is duurzaamheid en innovatie uitgevraagd voor deze tender. Door volledig over te gaan naar LED besparen we elk jaar het stroomverbruik van ongeveer 400 huishoudens“.

Eric Rutjens

Juridisch aanbestedingsrecht, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This