Innovatie | SDG 3, 7, 8, 9, 11, 12

Innovatieve sluis

Provincie Zeeland heeft het onderhoud van de binnen-eb-deuren van de grote sluis in Vlissingen aanbesteed in 2020.

Het doel van dit project is de vervanging van de bewegingswerken en bijkomend de elektrotechnische installatie voor de besturing van de beweging van de deuren (uitvoering). De renovatie zorgt voor het verhogen van het veiligheidsniveau, de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid en de onderhoudbaarheid van de besturing en de beweging van de deuren.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Periode: In 2020 aanbesteed en start werkzaamheden tweede helft 2020. In mei 2021 in bedrijf genomen.

Innovatie:
Een draaikrans met aandrijfrondsel, encoderrondsel en smeerrondsel. De aandrijving vervangt het panama aandrijfwiel. Deze innovatie (eerste in de wereld) is robuust, compact, heeft een lange levensduur (> 60 jaar) en is veiliger.

De innovatieve sluis draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, Sustainable Development Goals (SDG)

SDG 3.9

Veiliger

De draaikans is compact en gesloten waardoor het veiliger is bij de uitvoering van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden.

SDG 7.2

Duurzame energie

De energie benodigd voor de aansturing en de beweging wordt opgewekt met windenergie uit Nederland.

SDG 8.2

Vakmanschap

Voor het maken van de aandrijving zijn veel specialismen uit West-Europea ingezet met een hoge toegevoegde waarde.

SDG 9.4

Innovatie

Dit is de eerste toepassing van een draaikransaandrijving in een sluis. Op basis van een multicriteria analyse kwam deze als beste naar voren t.o.v. het panama wiel en de hydraulische cylinders.

SDG 11a

Verbinding

De sluis heeft een belangrijke toegangsfunctie vanuit de zee naar de binnen wateren voor  de visserij, beroepsbinnenvaart, loodswezen en recreatievaart.

SDG 12.2

Herbruikbaar

De aandrijving is robuust, heeft een lange levensduur (> 60 jaar) en is na einde levensduur compleet recyclebaar.

De uitvraag

Medio 2018 is de projectvoorbereiding  gestart met het berekenen van de belastingen op de sluisdeuren en de bewegingswerken. Daarna is er een aandrijfprincipe bepaald aan de hand van een Multi Criteria Analyse. Dat leidde tot een innovatief principe: een draaikransaandrijving. Deze aandrijving is robuust, veilig, heeft een lange levensduur en is na einde levensduur compleet recyclebaar.

Na die keuze volgden de ontwerpstappen: voorontwerp, detailontwerp en uitvoeringsontwerp. Deze stappen zijn onder verantwoordelijkheid van Provincie Zeeland uitgevoerd. Daarna volgde een ontwerpverificatie en de aanbesteding van de realisatie. Sinds september 2020 is hiermee gestart door aannemer Spie. Na een proefperiode van 1 jaar komen de volgende 6 stuks bewegingswerken aan bod.

 

kaart leisurelane parkstad

Voor dit project hebben we gekozen voor een unieke toepassing. Ik wist dat Dinatec Engineering in Vlissingen werkte met draaikransen en dit leek me toepasbaar voor een sluis. Na berekeningen kwam deze innovatieve toepassing als beste uit de multicriteria analyse. Deze techniek heeft potentie voor andere vervangsopgaven, omdat veel sluizen in Nederland voorzien zijn van een panamawiel of hydraulische cylinders.

Sybren Stelpstra

Projectleider, Provincie Zeeland

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This