Circulair product | SDG 8, 9, 12, 13

Rotonde N655

In 2020 heeft Provincie Zeeland besloten om binnen het groot onderhoud contract een enkelvoudige uitvraag te doen voor de rotonde N655/Heuvelsweg op Schouwen-Duiveland om een innovatief product toe te passen. Mede dankzij MKI is bij het project rotonde Kerkwerve (N655) voor het eerst gekozen voor een Steen Mastiek Asfalt-deklaag met 50% hergebruikt asfalt.

Het werk bestaat uit het vervangen van de deklaag (of toplaag) met SMA circulaire product.  Een ideale locatie voor dit type asfalt, omdat het goed bestand is tegen wringend verkeer op bijvoorbeeld rotondes en kruisingen.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Opdrachtnemer: KWS infra Roosendaal-Sas van Gent

Periode: De opdracht is 24 maart 2021 opgeleverd

Circulaire product:
SMA circulair is een toepassing van 50% gerecycled SMA (steen- of splitmastiekasfalt)

 De Rotonde N655/Heuvelsweg draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

SDG 8

Het werk is uitgevoerd door een lokale aannemer KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent. KWS wil dit product doorontwikkelen om te komen tot 100% circulariteit.

SDG 9

Dit is de eerste keer dat dit product wordt toegepast door Provincie Zeeland in een rotonde. Volgende stappen zijn  het toepassen van bioased bindmiddelen en het vervangen van het resterende deel steenslag door circulaire materialen.

SDG 12

Er is 3.750 m² van de oude SMA-deklaag gefreesd en direct hergebruikt in de nieuwe SMA Circulair-deklaag. Hierdoor wordt de hele keten geoptimaliseerd, omdat door 50% her te gebruiken geen verdere bewerking van het vrijkomende materiaal nodig is.

SDG 13

De toepassing van 50% gerecycled SMA leidt tot een reductie van CO₂-uitstoot en een lagere MKI (Milieu Kosten Indicator) dan een standaard SMA. Dit komt door een reductie van  van transport tijdens de productie en winning van steenachtig materiaal.

.

 Project team Provincie Zeeland

Sinds een aantal jaar is de Provincie Zeeland bezig met de landelijke aanpak Duurzaam GWW en is daarnaast ook één van de ondertekenaars van de Green Deal GWW 2.0.

Bart Verhaeghe de Naeyer

Adviseur dGWW, Provincie Zeeland

In onze projecten streven we naar meer circulariteit en minder CO2-uitstoot. In de ontwikkeling van onze plannen werken we bijvoorbeeld met een CO2-Prestatieladder. Daarnaast werken we met de Milieu Kosten Indicator (MKI) bij materiaalkeuze.  

Wilko Heij

Asset specialist, Provincie Zeeland

Mede dankzij MKI is bij het project rotonde Kerkwerve (N655) voor het eerst gekozen voor een SMA deklaag met 50% hergebruikt asfalt. Dit geeft een CO2-reductie ten opzichte van normaal asfalt. 

Robert Meijaard

Themabeheerder Droge Infrastructuur, Provincie Zeeland

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This