Biobased Producten | SDG 3, 6, 10, 12, 13

Partnership voor circulair papier

In 2018 heeft Provincie Zeeland besloten om samen met WEPA Nederland de leverancier van hygiëne papier een pilot te starten. 

Doel van de pilot is om papieren handdoekjes, die gebruikt worden in de sanitaire ruimtes, in te zamelen om te gebruiken als grondstof voor toiletpapier voor de Provincie Zeeland.

Demontage Werkplek Zeeland (DWZ) biedt verschillende groepen mensen een (beschermde) werkplek aan in de vorm van dagbesteding dan wel arbeidsrehabilitatie. DWZ verzorgt de nascheiding van de ingezamelde hygienedoekjes waarna ze naar WEPA gaan als grondstof voor hygiëne papier.

Over dEZE PILOT

Initiatiefnemer
Provincie Zeeland wil haar gebruikte papieren handdoekjes nuttig hergebruiken.

Producent
Nederland richt zich op nieuwe businessmodellen rondom
kringloopsluiting. Future Lab by Satino was op zoek naar partners voor de ontwikkeling van nieuwe kringloopsamenwerkingen.

Circulaire producten
Satino Black: dispensers, handdoekjes en toiletpapier

Deze pilot draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

postieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op de Cradle to Cradle Product Standaard v3.0 en de benchmark van WEPA opbasis van publieke rapportages inzake CO2-emissies en waterverbruik.

%

hergebruikte GRONDSTOFFEN 0% cellulose toegevoegd

Liters water besparing/jaar

%

Beschermde werkplek afvalscheiding

%

HERBRUIK-BAARHEID 0% afval

kilogram CO2 besparing/jaar

De uitvraag

De afdeling facilitair van de Provincie Zeeland heeft de ambitie om het restafval te reduceren. De hygiëne doekjes uit de sanitaire ruimtes waren een restafval stroom waarvoor de Provincie Zeeland een bestemming is gaan zoeken.  

Het aanbod

WEPA Nederland heeft de Provincie aangeboden om te participeren in een pilot  via het Future Lab van Satino. In september 2018 is de pilot gestart. Door gebruikte handdoekpapier een nieuw leven te geven is de hoeveelheid restafval met 30% afgenomen.

“Om de hygiëne doekjes apart te houden van het restafval is het van belang om de interieurverzorgers en de medewerkers goed uit leggen waarom er een nieuw scheidingssysteem is.  Er worden regelmatig foto’s gemaakt door DWZ als de stroom vervuild is zodat dit actief teruggekoppeld kan worden. De gemeente Goes en Middelburg  doen inmiddels ook mee met de pilot!”

Jos de Wilde

Facilitair manager, Provincie Zeeland

alleen voor inkopers die positieve impact willen maken

meer projecten met impact 

Pin It on Pinterest

Share This