Circulair | SDG  9, 10, 12, 13, 15

Circulair papier

Binnen de kantooromgeving(en) van de Provincie Limburg wordt jaarlijks een grote hoeveelheid kopieerpapier verbruikt. Daarbij gaat niet alleen het om gebruikt kopieerpapier dat afkomstig is van het Gouvernement, maar ook om kopieerpapier dat afkomstig is van de Milieumeetdienst, het Projectbureau Ooijen-Wanssum en de steunpunten Nederweert, Hulsberg en Sittard.

In 2020 heeft de Provincie Limburg een dienstverleningsovereenkomst aanbesteed inzake het (vertrouwelijk) ophalen van het gebruikte kantoorpapier alsmede de levering van nieuw, circulair geproduceerd, kopieerpapier.

Daarbij worden uit het opgehaalde (gebruikte) kopieerpapier zoveel mogelijk bruikbare papiervezels teruggewonnen die weer als grondstof dienen voor de productie van (hoogwaardig) nieuw kopieerpapier.

Door dit circulair geproduceerd kopieerpapier weer retour te leveren aan de Provincie Limburg wordt de papierketen gesloten. 

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: Papyrusgroep Nederland B.V.

Periode:  1 februari 2021- 31 januari 2025 optie 2 keer 1 jaar verlenging

Tender: Europese openbare procedure

CPV codes: 90500000, 90510000, 90511000, 30197643, 30197642, 30199000

Gunning: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (Kwaliteit 50% → 80%  circulair)

Circulariteit gunning:
1) Plan van aanpak circulair productie proces: hergebruik en recycling van materialen
2) Logistiek Plan voor het beperken van vervoerskilometers en het voorkomen van CO2-uitstoot  en compensatie.

Circulaire afval verwerking draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

MVI inclusieve samenleving PL

positieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op de officiele  SDGs lijst van de United Nations

SDG 9.4.1

Innovatie

Maak een SMART plan waarin slimme logistieke oplossingen worden
voorgesteld voor het verlagen van de CO2 emissie door schoon en slim
transport.

SDG 10.3

SROI

Het Social Return percentage wordt vastgesteld op 2% van de opdrachtsom. Deze regeling is van toepassing voor de
gehele duur en omvang van de opdracht.

SDG 12.5.1

Circulair

Periodiek inzichtelijk maken en communiceren hoveelheid opgehaald papier incl verpakking, gewonnen vezels en gereycled papier. Plus de producten gemaakt van de te korte vezels.

SDG 13.2.2

CO2 emissies

Beschrijf oplossingen die CO2 emissie verlagen door reductie transportbewegingen, voertuigen met schonere brandstoffen en banden met lage geluidsemissie en rolweerstand.

SDG 15.2.1

Biodiversiteit

Rapporteer over de vermeden bomen kap door het gebruik van vezels. 

Vertrouwelijk papier kan bij schreddergrootte P3 ongeveer zevenmaal worden hergebruikt.

De uitvraag

Geschiktheidseis: een geldig milieumanagementsysteemcertificaat conform de norm NEN-EN-ISO 14001:2015, vergelijkbaar certificaat of gelijkwaardig systeem waarbij wordt toegelicht hoe milieuzorg binnen uw organisatie is verankerd (plan, uitvoering, controle, verbeteren).

Gunningscriterium kwaliteit (50%): plan van aanpak circulaire papier productie (40%), logistiek plan voor CO2 reductie (40%), betrouwbaarheid ophalen (20%). Indien een onvoldoende wordt gescoord is de aanbieding uitgesloten van deelname (knock-out criterium).

ladder van lansink

“Bij deze inkoop van een raamcontract voor kantoorpapier bestond nadrukkelijk de wens om een volledig circulair productiesysteem in te kopen. Daarbij wilde we dat het gebruikte papier geen afvalstroom werd, maar juist een grondstof voor nieuw te leveren kantoorpapier. Om een goed beeld te krijgen van de innovaties hebben we een uitgebreide marktconsultatie gehouden. Dat heeft waardevolle inzichten opgeleverd.”

Patrick Souren

Coördinator front office & grafisch centrum, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This